Sakspapir

Her finner du sakspapirene til LS 2, 2019/2020. Sakspapirene blir publisert senest fredag 13. september.

00 Konstitueringssaker

00.02.01-19/20 - Valg av møteledelse
00.02.02-19/20 - Valg av protokollunderskrivere
00.02.03-19/20 - Godkjenning av innkalling
00.02.04-19/20 - Godkjenning av forretningsorden
00.02.05-19/20 - Godkjenning av saksliste
00.02.06-19/20 - Godkjenning av dagsorden
00.02.07-19/20 - Valg av redaksjonskomité

01 Rapporter og orienteringer

01.02.01-19/20 - Lokallagsrapporter
01.02.02-19/20 - Arbeidsutvalgets rapport
01.02.03-19/20 - PS i mediebildet
01.02.04-19/20 - Medlemsrapport
01.02.05-19/20 - Økonomirapport
01.02.06-19/20 - Rapport fra valgkomiteen

02 Saker

02.02.01-19/20 - Prinsipprogram
02.02.02-19/20 - Mandat mistillitskomité
02.02.03-19/20 - Faglærerutdanning
02.02.04-19/20 - Vervepakken 2020
02.02.05-19/20 - Internasjonale perspektiver
02.02.06-19/20 - Statsbudsjettprioriteringer
02.02.07-19/20 - Økonomifordeling
02.02.08-19/20 - Behandling av endelig vedtak i sak 02.01.05-19/20 Vedtekter fra landsmøte 2019
02.02.09-19/20 - Likestilt rekruttering

03 Resolusjoner og uttalelser

Det er ikke innsendt noen resolusjoner til behandling.

04 Valg og oppnevninger

04.02.01-19/20 - Oppnevning av representant til UDF LM

05 Eventuelt