Mia Larsen Sveberg

Navn Mia Larsen Sveberg
Stiller til Studentmedlem i arbeidsutvalget
Studerer Faglærer
Studiested Nord Levanger

Se Mia sin kandidatpresentasjon på video.

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg som studentmedlem i arbeidsutvalget fordi jeg har et sterkt ønske om å bruke det kommende året for å jobbe mer sentralt i organisasjonen, som jeg nå har blitt så utrolig glad i. Selv om min tid i Pedagogstudentene ikke har vært så lang, har jeg vært med i lokallagsstyret som vara landsstyrerepresentant. Dette har gitt meg muligheten til å delta aktivt på flere av landsstyremøtene i perioden som har gått. Ellers har jeg også mye erfaring fra elev- og studentpolitikk, hvor jeg har sittet i fylkesstyret i elevorganisasjonen i tre perioder og som studentrådsnestleder samt flere verv i andre organisasjoner.

På landsstyret i fjor fikk jeg igjennom resolusjonen «Undervisning om tilrettelegging for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser». Dette er en av hjertesakene som står meg nærmest den dag i dag, men også en av hovedgrunnene til at jeg ønsket å bli lærer. Jeg er selv funksjonshemmet og har ved første hånd følt på ensomheten i et klasserom hvor lærerne ikke tørr å bruke hjelpemidlene som skal gjøre skolehverdagen lettere. Derfor ønsker jeg å jobbe for å snu trenden og øke kunnskapen til fremtidens lærere og pedagoger. Da jeg ble med i Pedagogstudentene ble jeg ønsket velkommen med åpne armer. Dette er noe jeg vil være med på å videreføre, sammen med eierskapet for alle og enhver. Om man er tillitsvalgte eller «bare» vanlig medlem skal man kunne føle på eierskapet til organisasjonen. Jeg vil være med på å utvikle organisasjonen slik at elle føler seg inkluderte.

I tillegg arbeider Pedagogstudentene med studentpolitikk inn mot de rette instansene, og det er spennende å kunne få ta del i disse prosessene. Oppsummert er dette noen av årsakene som gjør at jeg stiller til studentmedlem i arbeidsutvalget. Jeg er klar for å bruke det kommende året på en organisasjon som er her for oss lærerstudenters beste.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

I vervet som studentmedlem vil jeg bidra med perspektiver om mangfold. Selv er jeg funksjonshemmet og studerer faglærerutdanning, dette er «kategorier» som ikke alltid er inkludert i ulike organer. Jeg er vant med å se ting i et annet perspektiv og mener dette er noe jeg kan være med på å utfordre organisasjonen på en positiv måte.

Som nevnt tidligere så har ikke jeg vert med så lenge enda, men det betyr ikke at jeg ikke har noe å bidra med. Siden jeg er såpass ny har jeg ikke gått meg vill i gamle trakter som for eksempel tanken; fordi det alltid har vert sånn. Jeg vil da forhåpentligvis kunne ta med meg et kritisk blikk inn mot saker og kunne tenke nytt. Dette er noe jeg gleder meg til, dersom jeg får bli en del av arbeidsutvalget.

Alle som en burde føle seg velkommen og sett i organisasjonen. Dette har jeg fått erfare og ønsker å være med på å videreføre. Selv om det er landsstyrerepresentantene og lederen fra lokallagene som i hovedsakelig har kommunikasjonen mellom lokallagene og arbeidsutvalget er det like viktig at resten av lokallagsstyrene føler seg sett. Og da mener jeg sett av arbeidsutvalget også. Dette kan være med som en pådriver for alle om man innimellom blir sett av de «høyere» opp, og er noe jeg liker å tro at jeg klarer å gjøre. Så det er noe jeg vil være med på å jobbe med at ikke skal bli mindre av.

En av de viktigste tingene for meg er at som et arbeidsutvalg må man bli godt kjent med hverandre. Ikke bare har tunge møter uten noen latter om smil. Og at vi kan være sterkt uenige innimellom er helt greit så lenge man klarer å skille mellom person og sak. Vi må også kunne spørre om hjelp til hverandre om vi sitter fast, trenger noen friske øyne og ører for å komme seg i mål. Der vil jeg si selv jeg er flink til å søke om hjelp hvis det trengs og si ifra om noen går over streken når det kommer til person angrep. Det tror jeg vil være viktige egenskaper å ha om man skal kunne jobbe sammen i en hel periode uten at det skal bli ubehagelig å være sammen.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Utfordringer skjer når man minst venter dem, men og noe man er forberedt på, og som situasjonen er i dag har vi en stor uventet en. Grunnet Covid-19 får vi ikke gjennomført årets landsmøte som normalt og det meste skjer over nett i dagens samfunn. Det ser heller ikke positivt ut for fysiske møter i nærmeste fremtid. Arbeidsutvalget er med på å arrangere landsstyremøter som nå ikke vil kunne foregå fysisk. Dette kan bli krevende og finne gode løsninger på for å kunne føre gode debatter og lignende.

Det samme vil muligens gjelde den årlige konferansen Pedagogstudentene tilbyr medlemmene våre. Dette er ofte et høydepunkt for mange, men det er sjanse for at dette ikke kan gjennomføres på lik måte som tidligere år. Selv om dette kan være risikoen er jeg sikker på at vi i skal klare å finne gode løsninger sammen.

Videre er arbeidsutvalget bestående av 5 ulike personer med 5 ulike bakgrunner, samt med leder og nestleder. Vi har alle den samme innstillingen om å gjøre vårt beste for organisasjonen, men der har vi også alle ulike meninger om hvordan man skal gå frem på best mulig måte.

Jeg er faglærerstudent og har ikke like mye kunnskap om hvordan det er å være en barnehagelærerstudent eller en GLU student. Jeg sitter med kunnskapen om mitt lærer løp og har ikke like mye kunnskap om de andre områdene som kan gjøre det vanskelig å mene noe om andre ting enn faglærerløpet. Vi har ulike praksiser og ulike utdanningsløp. Dette kan være utfordrende for min forståelse til de andre linjene, men er noe jeg er veldig motivert til å lære meg om jeg blir valgt.

Det er ved motbakker det går oppover er jo det man sier, så med utfordringer vil jeg kunne lære mye og ta med meg til den neste utfordringen byr seg. Jeg vil da forhåpentligvis ha lært noe slik at jeg kan ta den neste på like strakarm som den siste.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

Jeg har ikke lange erfaringen i Pedagogstudentene enda, men det skal ikke stå på at jeg har mangel på engasjement. Under har jeg ramset opp en liste over alt fra lokale, fylkes og nasjonale verv til festivaler og andre arrangementer jeg har vert delaktige i de siste årene, men og områder jeg fortsatt engasjerer meg i. Noen er sesong drevet og andre jobbes med året rundt. Dette har ført til at jeg har fått erfaringer innen utrolig mange forskjellige områder som jeg kan ha nytte av å dra med meg inn i et verv som studentmedlem i arbeidsutvalget.

  • Fylkesstyremedlem i elevorganisasjonen i Nord – Trøndelag tre perioder: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
  • Nestleder i Studentorganisasjonen i Trøndelag: 2019/2020
  • Nestleder i studentrådet ved campus Levanger: 2019/2020
  • Landsstyre vara for Pedagogstudentene i Nord Levanger: 2019/2020.
  • Ansvarlig for tilgjengelighet ved Steinkjerfestivalen 2019 – pr.dd.
  • Studentmedlem i Student i Nord: 2019 – pr.dd.
  • Norges Handikapforbund Ungdom Trøndelag: 2020 – pr.dd.

Nevn tre hjertesaker

  1. Mer opplæring innen tilrettelagt undervisning for funksjonshemmede. Vi får ikke nok undervisning om hvordan vi skal forholde oss til elever som har en eller annen form for funksjonshemning. Og redselen for å bruke hjelpemidler som elever har bruk for må ta slutt.
  2. Representere mangfoldet av våre utdanninger. For at vi skal kunne være et talerør for alle studenter, er det viktig å hente inn kunnskap og perspektiver fra alle utdanninger i hele Norge.
  3. At alle studenter som er medlem til Pedagogstudentene skal kunne føle seg inkludert, samt få et eierskap til organisasjonen. Om man er vanlig medlem, tillitsvalgt, sitter i arbeidsutvalg eller leder så burde alle vite hvem vi er, hva vi står for og hva vi har å tilby til medlemmene våre. At man ikke bare melder seg inn for å få en flaske og sekk, men at man vet at vi sammen kan være med på å påvirke politikken. Vi kan i disse tider med COVID-19 og se hvor viktig det er at vi er tilstede og jobber for studentenes beste til en vær tid.