Morten Hodne

Navn Morten Hodne
Stiller til Studentmedlem i arbeidsutvalget
Studerer Grunnskolelærer 5.–10.
Studiested UiS

Se Morten sin kandidatpresentasjon på video.

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg er en 22 år gammel lærerstudent som kommer fra Klepp. Jeg avslutter nå til sommeren mitt siste år på den fireårige Grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn, men jeg er ikke ferdig med å studere av den grunn. Jeg stiller til valg fordi jeg har lyst til å være med på å videreføre organisasjonen på best mulig måte.

Etter tre aktive år i landsstyret har jeg vokst og utviklet meg mye. Jeg har fått ett bredt syn på hvordan organisasjonen fungerer og knyttet mange bånd. Jeg har mye å bidra med, og tror mitt kjennskap til organisasjonen kan komme godt med i både verve-perioden og årsmøteperioden.

Hovedgrunnen til at jeg stiller til valg er at jeg har lyst til å gi andre samme opplevelse av organisasjonen som jeg har fått. Jeg tror også at jeg kan bidra med ulike synspunkt til diskusjoner. Jeg er nå utrolig motivert og kjenner at jeg er klar til å ta steget fra landsstyrerepresentant til studentmedlem i arbeidsutvalget.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Arbeidsutvalget er et organ som har ansvar for organisasjonens politiske og organisatoriske arbeid. Jeg brenner for at organisasjonen skal kunne utarbeide god politikk slik at vi som lærerstudenter blir hørt!

Utdanningspolitikk er noe jeg synes er spennende og ikke minst utrolig viktig. Politikken omhandler våre utdanninger og det gjør oss i Pedagogstudentene til de viktigste stemmene. Det å få være med på å utvikle og påvirke ulike saker er noe jeg ser på som svært viktig. Dersom vi vil påvirke utdanningene våre er veien gjennom Pedagogstudentene god.

Organisasjonens organisatoriske arbeid er noe jeg synes er spennende. Det er dette arbeidet som gjør oss til en så stor og god organisasjon. Etter tre år i et veldig aktivt lokallag har jeg fått et godt innblikk i hvordan et lokallag kan fungere.

Jeg har fått sett og erfart ulike styrker og svakheter i alle periodene. Fra landstyret har jeg fått gode erfaringer til både gode og mindre gode løsninger som kan fungere innenfor de ulike lokallagene. Dette er en kunnskap jeg tror kan komme sterkt med til å videreføre lokallagene og bygge dem opp enda sterkere.

Noe av det viktigste for meg i organisasjonen har vært at alle sin mening er viktig òg at den betyr noe. Jeg er også opptatt av at alle skal ha det bra og at ingen skal måtte gå alene. Jeg kommer til å gjøre mitt beste for å møte medlemmene våre med åpenhet slik at de føler seg velkomne og ivaretatt.

Jeg ønsker at Pedagogstudentene skal være en god arena for medlemmene våre å møtes på, både for faglig påfyll men også på den sosiale fronten. Dette er noe av det jeg kommer til å jobbe sterkt mot.

En siste ting jeg kan bidra med er at jeg er utrolig flink på å skille person og sak. Det kan foregå en heftig debatt i møtesalen, men når saken er ferdig bærer jeg aldri nag. Jeg nullstilles helt. Dette er en av mine sterke egenskaper som jeg tror kan komme godt med i en organisasjonskultur.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Det å få sitte i arbeidsutvalget tror jeg både kan være lærerikt og utfordrende. Vervet i arbeidsutvalget er krevende på flere måter.

En utfordring jeg ser for meg er at det kan være en bratt læringskurve, selv om jeg har vært tre perioder i landsstyret. Videre tror jeg at tid er en faktor som må nevnes. Det er vanskelig å spå på forhånd hvor mye tid et slikt verv tar, men det er noe jeg er innstilt på og det er tid jeg har lyst til å avsette for organisasjonen.

Jeg vet også at en annen ting som må regnes med her er arbeidspress. I noen perioder kommer det til å være mer møter og mer å gjøre enn i andre perioder. Dette er noe jeg er innstilt på og tror dette er en kabal som kan legges sammen med det nye arbeidsutvalget. Jeg ser for meg at debatt og diskusjon er noe som også kan by på utfordringer. Arbeidsutvalget består av syv individ med meninger, og da kan det fort bli diskusjoner rundt ulike saker. Jeg tror likevel dette er noe jeg klarer å håndtere, da jeg er både god til å lytte og tilpasningsdyktig. Jeg liker når noen bringer frem noe jeg ikke har tenkt på! Jeg kan lett skifte mening, men da må jeg bli overbevist først.

De nye medlemmene vi verver er viktige og vi er en organisasjon på nesten 20 000 medlemmer. Med et så høyt tall er det vanskelig å ivareta alle. Derfor er det viktig med gode lokallag som har nok midler og hjelp til å kunne arrangere aktiviteter og lignende for medlemmene våre! Om vi treffer alle er vanskelig å si, men jeg vil jobbe for at vi skal treffe flest mulig!

Landsmøte ble ikke avholdt i år som planlagt. Jeg tror kanskje planleggingen av et nytt Landsmøte kan bli utfordrende, men ikke umulig. Jeg er spent på hvordan det nye arbeidsutvalget kommer til å løse denne problemstillingen og hvordan neste periode blir. Avslutningsvis vil jeg bare nevne at jeg er glad i utfordringer. Jeg tror at man lærer og utvikler seg mye av å bli utfordret.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

Bryne vidaregåande skule: Tillitsvalgt i to perioder (2014-2015, 2015-2016) Pedagogstudentene: Tre perioder i landsstyret (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) Universitetet i Stavanger: Fagutvalg (2020-2020)

Nevn tre hjertesaker

  1. Praksis: Det som er viktig for meg er at praksisen skal være så ekte som mulig. Praksis skal også ha en stor sammenheng mellom det man lærer ved studiestedet og det som faktisk skjer i praksis.
  2. Lokallag: Jeg ser viktigheten av å ha aktive lokallag ved et studiested, derfor ønsker jeg å støtte opp lokallagene våre slike at arbeidet deres blir best mulig.
  3. Fellesskap: En siste hjertesak er at Pedagogstudentene handler om et fellesskap. Dette er noe jeg vil være med å styrke, og det viktigste for meg innenfor fellesskapet er at alle blir sett og hørt.