Sebastian Guttulsrød

Navn Sebastian Guttulsrød
Stiller til Studentmedlem i arbeidsutvalget
Studerer Lektor
Studiested UiA Kristiansand

Hvorfor stiller du til valg?

Kjære landsmøte, jeg stiller til valg som studentmedlem i arbeidsutvalget fordi jeg ønsker å videre videre i denne organisasjonen som jeg blitt så glad i.

Etter fire aktive år i ulike lokale verv, velger jeg nå å stille til et nasjonalt verv. Jeg har nå vært landsstyrerepresentant i to år, og allerede i fjor vurderte jeg å stille til studentmedlem i arbeidsutvalget. Jeg valgte da å prioritere master, og innså at jeg ikke kunne ha viet den tiden jeg ønsker for å bidra på best mulig måte.

Nå som jeg nærmer meg innlevering av master og at jeg skal gå et årsstudium neste år føler jeg at jeg har både tid og kapasitet til å gjøre en tilfredsstillende jobb for organisasjonen som jeg har blitt så glad i. Jeg føler jeg har tillit fra organisasjonen og kunnskap om den. Jeg ønsker derfor å være med å påvirke og jobbe for denne organisasjonen som har betydd så mye for meg opp igjennom studietiden.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Det jeg ønsker å bidra med som studentmedlem i arbeidsutvalget er: Samarbeidsvilje, engasjement, fellesskap og erfaring. Jeg har nå sittet som landsstyrerepresentant i 2 perioder og kjenner til politikken som vår organisasjon har ført. Jeg ønsker å ta med meg dette arbeidet videre, særlig med tanke på det spesielle året 2020 har vært med et digitalt landsmøte hvor en ikke har kunne fått votere over revidert prinsipprogram.

Jeg er en samarbeidsvillig og imøtekommende person, som ønsker å bygge et sterkt felleskap i organisasjonen. Etter flere år i organisasjonen blir det stadig klarere for meg hvor viktig det sosiale er, om jeg skulle bli valgt inn som studentmedlem i arbeidsutvalget vil jeg derfor jobbe for å sette av tid til dette under arrangementer.

Som en lektor 8-13 student har det vært klart for meg at det som har skilt Pedagogstudentene og lektorlaget er synet på utdanningene våre. Jeg ønsker å videreføre verdiene vi har i pedagogstudentene med å se lærerprofesjonen fra barnehage til videregående og at vi må jobbe for å få utdanningen våre helhetlig.

Jeg vet vi ikke kommer til å være enige om alt i arbeidsutvalget, med så engasjerte og kunnskapsrike mennesker blir det sjeldent det. Her føler jeg at jeg kan bidra med å ha en fellesfront hvor en støtter opp under det en ble enig om. Det er viktig å fremme hva som er best for organisasjonen.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

En klar utfordring jeg ser for meg er konsekvensene etter covid-19. 2020 blir et prøvende år for pedagogstudentene og samfunnet generelt. Vi får ikke holdt et normalt landsmøte hvor vi skulle etter planen total revidere prinsipprogrammet. Dette byr på utfordringer for det kommende arbeidsutvalget, hvor en må behandle det årets arbeidsutvalg, landsstyre og prinsipprogram komité har jobbet med med respekt, samtidig som en skal gjøre klart til nye diskusjoner revideringer det kommende året. Ettersom jeg har sittet i landsstyret når dette har pågått, mener jeg at jeg har erfaring og kunnskap til å jobbe videre med dette på en god og respektfull måte.

I et arbeidsutvalg vil en finne flere engasjerte mennesker som virkelig brenner for sin politikk, dette kan ende med kraftig diskusjoner. I slike situasjoner føler jeg at jeg kan være med på å få frem begge sider av saken og være imøtekommende og ydmyk. En annen utfordring er helt klart tid, det er tidkrevende å gjøre arbeidet på en god og tilfredsstillende måte. Etter som jeg nå skal gå et årsstudium, så ser jeg at det har jeg nå tid til. Dersom jeg blir valgt inn til arbeidsutvalget kommer jeg til å sette dette som førsteprioritet og vie tiden min til dette.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

  • Tillitsvalgt for årskullet til lektor 2015: 2018-2019
  • Tillitsvalgt for historie master: 2018-2020
  • Vara i studierådet for historie: 2019-2020
  • Vara i studierådet for lektor: 2018-2019
  • Landsstyrerepresentant for UiA: 2018-2020 - 2 perioder
  • Økonomiansvarlig for PS UiA: 2019-2020
  • Sosial ansvarlig for PS UiA: 2016-2018

Jeg har også vært aktiv innad i et ungdoms parti, uten å holde noen verv. Dette ble på mange måter for meg starten på det politiske engasjementet jeg har i dag. Det var her jeg først lærte meg god debattkultur og møtekultur.

Nevn tre hjertesaker 

  1. Felleskap: Dette er et punkt som betyr mye for meg, fordi det er dette jeg har følt opp gjennom min tid i pedagogstudentene. Dette er hva som gjør pedagogstudentene til den organisasjonen jeg har blitt så glad i. Det skal være en inkluderende arena som alle pedagogstudenter skal kunne føle en tilhørighet til.
  2. Lokallag: Pedagogstudenten er i mine øyne en grasrotorganisasjon, hvor politikken kommer fra de mange og varierte lokallagene våre. Jeg ønsker å jobbe for et godt samarbeid med lokallagene og jeg ønsker å være med på å styrke dem.
  3. Praksis: Dette er deverre noe som har et stor forbedringspotensiale. Statistikken viser at lærerstudentene er både de minst og de mest fornøyde studentene rundt praksis. Siden dette er så store forskjeller så mener jeg at dette er noe organisasjonen må jobbe videre med.