Sonja Tan Nguyen

Navn Sonja Tan Nguyen
Stiller til Studentmedlem i arbeidsutvalget
Studerer Grunnskolelærer 5.–10.
Studiested INN Hamar

Se Sonja sin kandidatpresentasjon på video.

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg som studentmedlem i arbeidsutvalget fordi jeg ønsker å bidra med mitt engasjement. Jeg ønsker å stille meg selv til disposisjon for organisasjonen og styrke fellesskapet vårt. Jeg ønsker at våre medlemmer skal bli hørt, og det er meningene til medlemmene våre jeg ønsker å løfte frem. Det sterkeste og viktigste redskapet vi har er stemmen vår. Det er viktig å bruke den stemmen vi har, og det er når vi står sammen at vi kan utgjøre en forskjell.For meg er det svært givende å arbeide for de som er her og som kommer etter meg. Jeg har derfor lyst til å være med å bidra til at utdanningene våre skal bli enda bedre.

Pedagogstudentene gir meg troen på en lysere fremtid. Ettersom alle barn og unge skal gjennom utdanningssystemet og tilbringer mye tid på skolen, er det viktig at de får møte kunnskapsrike, engasjerte og varme lærere. Vi er en viktig og stor del av arbeidet med å danne og utvikle de kommende generasjonene. Ved å arbeide nasjonalt, i organisasjonen som er størst på lærerutdanning, så kan jeg være med å utgjøre en forskjell, slik at den generasjonen som kommer etter oss kan ta vare på og forbedre samfunnet vårt. '

Jeg stiller til valg i arbeidsutvalget fordi jeg ønsker å løfte organisasjonen til nye høyder, og jeg har stor vilje og iver til å stille meg selv til disposisjon for organisasjonen vår.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

I organisasjonen ønsker jeg først og fremst å bidra med mitt engasjement for studentpolitikk, og bidra til fellesskapet både for de studentene som er her nå, og for de som kommer etter oss. Jeg ønsker å bidra med den kunnskapen og erfaringen som jeg har tilegnet meg inn i arbeidet nasjonalt.

Jeg trives med ansvar og utfordringer, og jeg er opptatt av å gjøre en god jobb. Sammen med mitt engasjement i arbeidet for studentene, har jeg stor arbeidskapasitet, høy planmessighet, orden og struktur i det jeg gjør.

Jeg er opptatt av at alle skal få stemmen sin hørt og føle seg inkludert i fellesskapet, slik at vi står sammen om de utfordringene vi vil møte på i arbeidet vårt. Når vi har satt oss mål, vil jeg gjøre det jeg kan for at vi skal nå disse sammen. Med i vervet vil jeg også bidra med min positive energi og stå-på vilje slik at vi styrker vår organisasjon og fellesskap.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

En av utfordringene som jeg kan se for meg å møte i dette vervet er hvordan alle medlemmene skal føle seg inkludert i organisasjonen og at de føler at de blir lyttet til, både nye og eksisterende medlemmer, spesielt de uten tillitsverv. Det er helt utrolig å tenke på at organisasjonen vår nå består av over 20 000 medlemmer, og det er viktig at vi gjør det vi kan for å ta vare på alle medlemmene våre. Det handler om hvordan vi når ut og skaper engasjement lokalt og nasjonalt.

En annen utfordring kan være hvordan vi skal bli hørt i et samfunn med mange stemmer. Selv om organisasjonen er størst på lærerutdanning, så kan det være vanskelig å bli hørt når det er mange andre stemmer og meninger som vil bli hørt. Det som kan bli en utfordring for meg i dette vervet er hvordan vi skal få lyttet til alle medlemmene våre fra de ulike lærerutdanningene, samtidig som vi ønsker å bli hørt og få gjennomslag for vår politikk.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

Jeg har i perioden som har vært sittet som nestleder og landsstyrerepresentant, og ble i denne perioden valgt som lokallagsleder for Pedagogstudentene INN Hamar. Det har gitt meg muligheten til å sitte som studentmedlem i Utdanningsforbundet Hamar og i fylkesstyret til Utdanningsforbundet Innlandet. I fylkesstyret sitter jeg også i en arbeidsgruppe for klima og miljøspørsmål. Jeg har også erfaring fra andre organisasjoner og studentpolitisk arbeid.

Annen relevant erfaring:

  • Styremedlem i Studentrådsstyret (2020)
  • Fadderstyret (2020)
  • Studentrådet som klassetillitsvalgt for kull og fag (2019-d.d)
  • Varamedlem av SINN-styret (2018-d.d)
  • Parlamentet (Studentorganisasjonen i Innlandets øverste organ) (2018)
  • Komitéarbeid: Samfunnsfagskomité, aksjonskomité i «Krafttak mot kreft», skolekomitéen for Operasjon dagsverk
  • Internasjonal fadder (2017-2018)

Nevn tre hjertesaker 

  1. Fremtidsrettet utdanning: En av mine hjertesaker er å arbeide for at studentene får den kunnskapen og kompetansen de trenger, for å møte de utfordringene som samfunnet står overfor i dag og i fremtiden. Jeg er opptatt av at utdanningene våre er av god kvalitet og holder tritt med det samfunnet vi skal møte. Utdanningene våre må kunne forberede oss til å delta i et demokratisk og mangfoldig, og ikke minst et digitalt samfunn.
  2. Fellesskapet: Hjertet mitt banker hardt for vårt fellesskap. Et fellesskap hvor vi utveksler erfaringer og lærer av hverandre. Et fellesskap hvor vi løfter hverandre opp og utvikler organisasjonen sammen. Vi skal være en inkluderende og åpen organisasjon, hvor alle stemmer blir hørt. Jeg er derfor opptatt av å ta vare på og styrke lokal aktivitet. For å videreutvikle organisasjonen og fellesskapet, må vi nå ut og inkludere medlemmene våre.
  3. Veien videre for pedagog- og lærerstudenter etter endt utdanning: Veiledningsordning av nyutdannede lærere: Jeg vil at studentene skal få den kunnskapen og kompetansen som de trenger for å møte samfunnet og fremtidens skole, desto viktigere er det ta vare på våre fremtidige pedagoger og lærere når de skal utøve yrket sitt. Det er viktig å kjenne på denne tryggheten og støtten, og sikre en god overgang fra utdanning til yrke.