Sigbjørn Haukeland

Navn Sigbjørn Haukeland
Stiller til Kontrollkomitémedlem (1 år)
Studerer GLU 5.–10.
Studiested HVL Sogndal
Hva gjør du etter sommerferien? Jeg skal fortsette studiene

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg er blitt glad i organisasjonen på min tid her og ønsker å være med på mer i den. Jeg har også lyst til å prøve meg ut på noe nytt og gi meg selv utfordringer. Jeg kan ikke alt, men føler jeg er engasjert og kan lære fort og kunne gjøre en god jobb i samarbeid med andre. Jeg er også litt over gjennomsnittet interessert i vedtekter og liker å kunne drøfte, annallysere og jobbe grundig inn mot dem. jeg tror kontrollkomiteen av denne grunn hadde passet meg bedre en andre verv.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Jeg har god samarbeidsvilje og litt tidligere erfaring fra organisasjonsarbeid, jeg har også som sagt interesse for vedtekter og liker å kunne sette meg inn i den type dokumenter og å jobbe opp mot det. jeg tror jeg har evner til analyse og drøfting og relativt god forståelse av den slags type dokumenter.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Jeg tror det blir mye arbeid og jeg er ingen ekspert fra før av, det vil nok være skummelt å ha et slikt ansvar og en såpass viktig rolle uten nødvendigvis like mye erfaring som andre som har vært i vervet før. spesielt når det gjelder organisasjonstrukturen, selv om jeg har sittet i ls og vært på lm tidligere føler jeg at det er mye for meg å lære-

Skriv kort om dine relevante erfaringer

Det mest relevante er arbeidet i ps, både som ls representant og landsmøtedelegat, jeg har der fått sett organisasjonen og også vært borti vedtektene og jobben kontrollkomiteen gjør. jeg har også vært med å stifte og har hatt enkelte verv i et lokal ungdomspolitisk parti hvor jeg har fått prøve meg å gå gjennom og å skape vedtekter.