Mandat for leder

Leder er et frikjøpt fulltidsverv. Leder, nestleder og studentmedlemmene utgjør arbeidsutvalget. Leder, nestleder og ansatte er organisasjonens sekretariat og har ansvar for den daglige driften av organisasjonen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Leder er organisasjonens ansikt utad, og skal fronte medlemmenes interesser og organisasjonens politikk til media, politikere og andre aktører.
 • Leder må til enhver tid sette seg inn i aktuelle dokumenter, meldinger og rapporter som omhandler organisasjonens interessefelt.
 • Leder skal ha et godt overblikk over aktuelle utdanningspolitiske spørsmål.
 • Leder representerer organisasjonen i:
  • Sentralstyret og Representantskapet til Utdanningsforbundet
  • UHR-Lærerutdanning
  • Nettverk for veiledning
  • Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling
 • Leder har ansvar for at innkalling til møter og sakspapirer blir sendt ut i henhold til vedtektene.
 • Leder har det øverste ansvaret for organisasjonens nettsider og sosiale medier, og for driften av disse sentralt.
 • Leder har det øverste ansvaret for organisasjonens økonomi.
 • Leder har, sammen med nestleder, det overordnede ansvaret for organisasjonens drift til enhver tid.

Valg og virketid

 • Leder velges på landsmøtet, og har virketid fra 1. juli til 30. juni. Opplæring starter 14 dager før tiltredelse og er lønnet.
 • Leder skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller sentrale partipolitiske verv utenfor organisasjonen.

Rammebetingelser

 • Leder og nestleder blir enige om arbeidsfordeling, arbeidsområder og representasjon utover det som er beskrevet i mandatene.
 • Leder har møteplikt på alle sentrale arrangementer i organisasjonen.
 • Leder har kontor i Utdanningsforbundets lokaler i Hausmannsgate, Oslo.
 • Godtgjøring for dette vervet skal tilsvare det til enhver tid gjeldende lønnsnivå for minstelønn for adjunkt innenfor tariffområde for KS, eller høyere, om lederkandidaten har høyere fullført utdanning.