Mandat for nestleder

Nestleder er et frikjøpt fulltidsverv. Nestleder, leder og studentmedlemmene utgjør arbeidsutvalget. Leder, nestleder og ansatte er organisasjonens sekretariat og har ansvar for den daglige driften av organisasjonen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Nestleder er leders stedfortreder. Dette innebærer at nestleder må være oppdatert på generelle utdanningspolitiske spørsmål.
 • Nestleder skal sette seg inn i aktuelle dokumenter, meldinger og rapporter som omhandler organisasjonens interessefelt.
 • Nestleder representerer organisasjonen i:
  • Utdanningsforbundets kontaktforum for universitet- og høgskole
  • Utdanningsforbundets likestilling- og diskrimineringsutvalg
  • Unio og Unio-studentene
 • Nestleder har ansvar innad i organisasjonen med særlig ansvar for oppfølging og kontakt med lokallagene og organisasjonens verve- og rekrutteringsarbeid.
 • Nestleder har ansvar for organisasjonens nasjonale arrangementer.
 • Nestleder har, sammen med leder, det overordnede ansvaret for organisasjonens drift til enhver tid.

Valg og virketid

 • Nestleder velges på landsmøtet, og har virketid fra 1. juli til 30. juni. Opplæring starter 14 dager før tiltredelse og er lønnet.
 • Nestleder skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller sentrale partipolitiske verv utenfor organisasjonen.

Rammebetingelser

 • Nestleder og leder blir enige om arbeidsfordeling, arbeidsområder og representasjon utover det som er beskrevet i mandatene.
 • Nestleder har møteplikt på alle sentrale arrangementer i organisasjonen.
 • Nestleder har kontor i Utdanningsforbundets lokaler i Hausmannsgate, Oslo.
 • Godtgjøring for dette vervet skal tilsvare det til enhver tid gjeldende lønnsnivå for minstelønn for adjunkt innenfor tariffområde for KS, eller høyere, om nestlederkandidaten har høyere fullført utdanning.