Resolusjoner

En resolusjon er en politisk uttalelse som blant annet utdyper, konkretiserer og supplerer Pedagogstudentenes politikk på dagsaktuelle områder.