Styrings­dokumenter

Styringsdokumentene er de settene med dokumenter som alle andre dokumenter er nødt til å være i tråd med. Dersom det er noe som er motstridende mellom ulike dokumenter er det som står i styringsdokumentene det som gjelder.

I Pedagogstudentene har vi 4 styringsdokumenter

  • Vedtektene
  • Prinsipprogrammet
  • Arbeidsprogrammet
  • Økonomireglementet

Styringsdokumentene har også et internt hierarki, hvor vedtektene er det øverste dokumentet, der etter er det prinsipprogrammet før økonomireglementet og arbeidsprogrammet kommer etter.

Vedtektene

Vedtekter er organisasjonens "grunnlov". Vedtektene beskriver blant annet hva formålet med organisasjonen er, hva den jobber for, hvem som kan bli medlem, hva som kreves av medlemmene og hvordan organisasjonsdemokratiet fungerer.

Gå til vedtektene

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet er en samling av organisasjonens meninger på de viktigste politiske sakene. Det fastsetter den overordnede politikken til Pedagostudentene og inneholder politikk som både omfatter flere eller alle utdanningene samlet, og noe mer studiespesifikt. 

Prinsipprogrammet på nynorsk

Prinsipprogrammet på bokmål

Økonomireglementet

Økonomireglementet regulerer organisasjonens regler for økonomistyring og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen.

Her finner du regler for refusjon av utlegg, hvilke prosedyrer som skal følges og hvilke satser som gjelder.

Gå til økonomireglementet

Arbeidsprogrammet

Pedagogstudentenes arbeidsprogram er landsmøtets bestilling til organisasjonen for den kommende periode. Arbeidsprogrammet tar for seg hva organisasjonen skal prioritere å jobbe med både når det kommer til politiske og organisatoriske saker – både nasjonalt og lokalt. 

Gå til arbeidsprogrammet