Faglig påfyll

Vi er opptatt av at du skal kunne få et faglig utbytte av ditt medlemskap.

Arrangementer for alle

Konferansen

Én gang i året arrangerer Pedagogstudentene en konferanse i Oslo. Dette er en helg i oktober som brukes på kurs og diskusjoner om et bestemt tema som er relevant for de som skal arbeide i barnehage og skole. Eksempel på tidligere temaer er alt fra «Status, makt og stolthet» til «Barn og unges fysiske og psykiske helse».

Det er begrensede plasser, men som medlem av Pedagogstudentene kan du søke om å få plass, der vi dekker reise, opphold, deltakelse og mat.

Konferansen for 2020 vil dessverre ikke bli gjennomført, men det vil komme alternativt innhold for å gi studentene våre et faglir innhold.

Lokale arrangementer

Lokallagene har mange ulike arrangementer i løpet av et år. Mange arrangerer fagdager om tema som er viktig og gjerne som det er for lite av i utdanningen. Teama varierer fra seksualundervisning, kjønnsidentitet, mobbing og en masse annet spennende. 

Har du innspill til arrangementer lokallaget bør arrangere? Har du noen tanker om hvilke tema som bør tas opp på en fagdag? Eller lurer du på hvilke arrangementer lokallaget har planlagt? Ta kontakt med ditt lokallag. 

Finn ditt lokallag

Tidsskrift

Utdannings­forskning.no

Podcast