Kampanje: NLA må bli med på inkluderingen

NLA Oslo inviterer NLA Høgskolen til å bli med på laget

NLA Oslo og plass til alle

UiA blir med

UiO vil ha alle med

DMMH blir med

NTNU blir med

Lokallaget ved USN Drammen blir med

NSF Student blir med på laget

OsloMets lokallag blir med

NSF Student gir seg ikke

NSF Student Oslo er med