Bilde: Engasjerte studenter på Landsmøte til Pedagogstudentene.

Arrangementer

I løpet av et år har Pedagogstudentene mange ulike arrangementer. Noen av disse er åpne for alle, mens andre må du være tillitsvalgt for å delta på. Om du lurer på hvordan det er å være tillitsvalgt eller allerede har bestemt deg for at du vil engasjere deg aktivt i Pedagogstudentene, bør du ta kontakt med lokallaget ditt.

Felles for alle våre arrangementer er at vi dekker reise-, overnattings- og matkostnader for de som deltar.

Arrangementer åpen for alle

Konferansen

Én gang i året arrangerer Pedagogstudentene en konferanse i Oslo. Dette er en helg i oktober som brukes på kurs og diskusjoner om et bestemt tema som er relevant for de som skal arbeide i barnehage og skole. Eksempel på tidligere temaer er alt fra «Status, makt og stolthet» til «Barn og unges fysiske og psykiske helse».

Det er begrensede plasser, men som medlem av Pedagogstudentene kan du søke om å få plass, der vi dekker reise, opphold, deltakelse og mat.

Konferansen for 2020 vil dessverre ikke bli gjennomført, men det vil komme alternativt innhold for å gi studentene våre et faglir innhold.

Oppstartshelg

Medlemmer i Pedagogstudentene som vurderer å bli engasjere seg aktivt, kan teste ut hva vi har å by på i oppstartshelgen som vanligvis arrangeres i løpet av september hvert år.

Dette er en helg der du blir kjent med Pedagogstudentene og hva vi gjør i lokallagene våre, i tillegg til at vi bruker mye tid på sosiale aktiviteter for å bli kjent med hverandre. For å melde deg på eller høre mer om dette kan være noe for deg, ta kontakt med ditt lokallag. 

Lokale arrangementer

Lokallagene har mange ulike arrangementer i løpet av et år. Mange arrangerer fagdager om tema som er viktig og gjerne som det er for lite av i utdanningen. Teama varierer fra seksualundervisning, kjønnsidentitet, mobbing og en masse annet spennende. 

Har du innspill til arrangementer lokallaget bør arrangere? Har du noen tanker om hvilke tema som bør tas opp på en fagdag? Eller lurer du på hvilke arrangementer lokallaget har planlagt? Ta kontakt med ditt lokallag

Årsmøte

Alle aktive lokallag har et årsmøte mellom 1. januar og 15. februar. Her velger de blant annet lokallagets leder, landsstyrerepresentant og styremedlemmer. Og hvem som skal representere ditt studiested ved årets landsmøte. Og ikke minst serveres det (som regel) pizza! 

Møtet er åpent for alle medlemmer og alle medlemmer har rett til å uttale seg, komme med forslag og stemme i sakene og valgene. Her diskuteres det hva lokallaget skal gjøre den kommende perioden og velges hvem som skal utføre arbeidet. 

Du får altså direkte mulighet til å påvirke lokallagets arbeid og sammensetning. Og du selv bli med i lokallagsstyret og stille til valg som delegat på Pedagogstudentenes landsmøte.

Finn ditt lokallag

Arrangementer for tillitsvalgte

Landsmøtet

Landsmøtet bestemmer kort fortalt alt som skjer i Pedagogstudentene. De 80 delegatene fra de ulike studiestedene diskuterer og stemmer over alt fra hva Pedagogstudentene skal mene om for eksempel firerkravet i matte, til hva vi skal jobbe med det neste året. Og de velger hvem som skal jobbe for at Pedagogstudentenes meninger blir hørt. 

Landsmøtet avholdes før 1. mai hvert år i idylliske omgivelser på Sundvolden hotell, med den store banketten den nest siste dagen som det sosiale høydepunktet. Hvis du tror dette er noe for deg, kan du stille til valg som landsmøtedelegat på årsmøtet til lokallaget ditt.

Les mer om Landsmøte

Landsstyret

Mellom de årlige landsmøtene er landsstyret det øverste besluttende organet i Pedagogstudentene. Her sitter det én representant fra hvert aktive lokallag.

Landsstyret vedtar blant annet budsjettet for det kommende året og lager uttalelser om politiske saker, i tillegg til hygge og samvær på kveldstid. Hvem som representerer lokallaget i landsstyret avgjøres på lokallagets årsmøte.

Les mer om landsstyret

Skolering

Vi arrangerer hvert år skoleringer for tillitsvalgte og for delegater som skal på landsmøtet.

For de som skal på landsmøtet er det et arrangement om lag en måned i forkant av landsmøtet der du i tillegg til å bli kjent med andre som skal dit, får en innføring i hvordan landsmøtet egentlig fungerer og får vite det du trenger for å få mest mulig ut av landsmøtehelgen.

I tillegg har vi et eget arrangement – Startskudd – hvor vi gir de som er tillitsvalgte i lokallagene en innføring i de oppgavene de skal løse gjennom sitt verv som enten leder, nestleder, landsstyrerepresentant, verve- og økonomiansvarlig.