Organisasjon

Pedagogstudentene er en organisasjon hvor medlemmene har stor inflytelse. Her kan du lese hvordan du kan være med å bestemme hva Pedagogstudentene skal jobbe for og hvem som skal jobbe for deg.

Organisasjonens struktur

Pedagogstudentene er en medlems- og interesseorganisasjon. Det vil si at vi både har aktiviteter for våre medlemmmer og at vi jobber for våre medlemmers interesser politisk. 

For at vi skal klare å gjøre jobben best mulig er vi organisert med flere organisasjonsledd.

  • Lokallagene driver det meste av medlemsaktiviteten og verving av nye medlemmer. Det er også lokallagenes årsmøter som velger hvem som skal møte på landsmøtet.
  • Landsmøtet er vårt øverste besluttende organ. De bestemmer hva Pedagogstudentene skal mene og jobbe for, og velge hvem som skal jobbe for å nå målene. Alle lokallagene er representert på landsmøtet som foregår en gang i året.
  • Landsstyret er organet som både påser at landsmøetets vedtak følges opp, og så vedtar de utdypende politikk og uttalelser. Her møter en representant fra hvert lokallag, og de møtes 5 ganger i året.
  • Arbeidsutvalget er det operative nivået med leder og nestleder som jobber på heltid og 5 au-medlemmer som i hovedsak er studenter. Oppgavene til arbeidsutvalget er å operasjonalisere organisasjonens mål.
  • I tillegg har vi flere komiteer og utvalg, og to ansatte.

Bli kjent med lokallaget ditt

Er det et lokallag der jeg studerer? Hvilken aktivitet holder lokallaget mitt på med? Hvordan kommer jeg i kontakt med lokallaget?

Lands­møtet

Her finner du all informasjon om landsmøtet 2020.

Pedagogstudentene – en del av Utdanningsforbundet

Hva betyr det for meg at jeg som medlem i Pedagogstudentene også er medlem i Utdanningsforbundet?