Bilde av syv blide personer i 20-årene, seks kvinner og en mann, som sammen utgjør arbeidsutvalg for perioden 2021/2022. Bildet er tatt ute på en solfylt dag, men i skyggen. Alle står med minst én meters mellomrom og er kledd i lette sommerlige klær. 

I bakgrunnen er en vegg, hvorav halve veggen er mur og den høyre halvdelen viser en trevegg. Mellom veggen og menneskene er det (fra venstre) en sittegruppe bestående av to benker og et bord og et lite tre framfor murveggen, samt en større skulptur av et ansikt i stein foran treveggen. 

Bakken er stort sett asfalt, men et mindre felt til venstre er i betong og mellom de et felt med brostein, 3 i bredden.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er Pedagogstudentenes operative organ. Det er de som skal jobbe for at vi når de politiske og organisatoriske målsettingene organisasjonen har vedtatt.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og 5 arbeidsutvalgsmedlemmer. Mens leder og nestleder er frikjøpt og har permisjon fra sine studier for å jobbe med dette på heltid, er de andre fem studenter som bruker fritiden sin – og litt til – på dette. 

Her kan du bli litt bedre kjent med hvem disse menneskene er.

Arbeidsutvalgets organisering

Arbeidsutvalget kan grovt deles i to, leder og nestleder som heltidstillitsvalgte og arbeidsutvalgsmdlemmene som tillitsvalgt på deltid. Alle møtes sammen til arbeidsutvalgsmøter om lag 10 ganger i året. I tillegg møter arbeidsutvalget i landsstyret og landsmøtet.

Portrett av en blid kvinne i 20-årene med blondt hår.

Elise Håkull Klungtveit

Leder

Portrett av en blid kvinne i 20-årene med blondt hår.

Iril Myrvang Gjørv

Nestleder

Arbeidsutvalgsmedlemmene

Fire av de fem deltidstillitsvalgte i arbeidsutvalget har et særskilt ansvar for å følge opp lokallagene i hver sin region. Regionene er delt opp i nord, vest, sørøst og Oslo og omegn. De er lokallagenes kontaktperson for det meste og bidrar til god dialog mellom lokallagene og Pedaogstudentene sentralt. De er også rundt å hjelper lokallagene med verving.

Og om det er et lokallag hvor de tillitsvalgte trenger hjelp med noe, reiser de for å hjelpe om det trengs. 

Den siste av de fem har et særskilt ansvar for å være Pedagogstudentenes ansikt internasjonalt. Den skal holde kontakten med våre søsterorganisasjoner i Norden, holde seg oppdatert på det som skjer i Norden og Europa. 

Portrett av en blid kvinne i 20-årene med blondt hår.

Silje Skjolden Bjørneby

Arbeidsutvalget, region øst

Portrett av en blid kvinne i 20-årene med blondt hår.

Caroline Madsen

Arbeidsutvalget, region nord

Portrett av en blid kvinne i 20-årene med mørkt hår.

Iselin Sande Bakke

Arbeidsutvalget, internasjonalt ansvarlig

Portrett av en blid kvinne i 20-årene med mørkt hår.

Ida R. Oterhals

Arbeidsutvalget, region Oslo og omegn

Portrett av en blid kvinne i 20-årene med mørkt hår.

Kaspara Halkjelsvik

Arbeidsutvalget, region sørvest

Arbeidsutvalgets oppgaver

I tillegg til å være de som jobber med å nå de politiske og organisatoriske målene er det arbeidsutvalget som kaller inn og forbereder saker til landsstyret. Når saker skal til landsstyret jobber arbeidsutvalget godt med sakene i forkant. De gjør seg kjent med sakens fakta, argumentene for og i mot og gjør seg opp en mening om hva som er det beste for lærerstudentene. Konklusjonen er det som kalles en innstilling, en anbefaling fra arbeidsutvalget til hva landsstyret bør vedta. 

Selv om det formelt er landsstyret som både innstiller og innkaller til landsmøtet er det stort sett arbeidsutvalget som utarbeider sakspapirene til landsmøtet og står for arrangementet. 

Regionene

Studentmedlemmene i arbeidsutvalget har ansvar for å følge opp hver sin region, bortsett fra én som har ansvar for å følge opp vårt internasjonale arbeid. Vi har fire regioner Nord, Vest, Øst og Sør. Under finner du hvilke institusjoner som tilhører hver region. 

 • DMMH
 • Nord Bodø
 • Nord Levanger
 • Nord Nesna
 • NTNU
 • UiT Alta
 • UiT Tromsø

 • HVO Volda
 • HVL Bergen
 • HVL Sogndal
 • HVL Stord
 • UiB
 • UiS
 • UiA

 • HiØ Halden
 • NLA Oslo
 • NMBU
 • OsloMet
 • UiO

 • USN Drammen
 • USN Notodden
 • USN Porsgrunn
 • USN Vestfold
 • INN Hamar

Protokoller fra AU-møter

Protokoller fra møter i arbeidsutvalget.

Mandat for leder

Organisasjonens bestilling fra leder.

Mandat for nestleder

Organisasjonens bestilling fra nestleder.

Mandat for arbeidsutvalget

Organisasjonens bestilling fra arbeidsutvalget.