Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er Pedagogstudentenes operative organ. Det er de som skal jobbe for at vi når de politiske og organisatoriske målsettingene organisasjonen har vedtatt.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og 5 arbeidsutvalgsmedlemmer. Mens leder og nestleder er frikjøpt og har permisjon fra sine studier for å jobbe med dette på heltid, er de andre fem studenter som bruker fritiden sin – og litt til – på dette. 

 

Arbeidsutvalgets organisering

Arbeidsutvalget kan grovt deles i to, leder og nestleder som heltidstillitsvalgte og arbeidsutvalgsmdlemmene som tillitsvalgt på deltid. Alle møtes sammen til arbeidsutvalgsmøter om lag 10 ganger i året. I tillegg møter arbeidsutvalget i landsstyret og landsmøtet.

Pressebilder leder og nestleder

Elise Håkull Klungtveit

Leder

Pressebilder leder og nestleder

Iril Myrvang Gjørv

Nestleder

Arbeidsutvalgsmedlemmene

Fire av de fem deltidstillitsvalgte i arbeidsutvalget har et særskilt ansvar for å følge opp lokallagene i hver sin region. Regionene er delt opp i nord, vest, sørøst og Oslo og omegn. De er lokallagenes kontaktperson for det meste og bidrar til god dialog mellom lokallagene og Pedaogstudentene sentralt. De er også rundt å hjelper lokallagene med verving.

Og om det er et lokallag hvor de tillitsvalgte trenger hjelp med noe, reiser de for å hjelpe om det trengs. 

Den siste av de fem har et særskilt ansvar for å være Pedagogstudentenes ansikt internasjonalt. Den skal holde kontakten med våre søsterorganisasjoner i Norden, holde seg oppdatert på det som skjer i Norden og Europa. 

Arbeidsutvalgets oppgaver

I tillegg til å være de som jobber med å nå de politiske og organisatoriske målene er det arbeidsutvalget som kaller inn og forbereder saker til landsstyret. Når saker skal til landsstyret jobber arbeidsutvalget godt med sakene i forkant. De gjør seg kjent med sakens fakta, argumentene for og i mot og gjør seg opp en mening om hva som er det beste for lærerstudentene. Konklusjonen er det som kalles en innstilling, en anbefaling fra arbeidsutvalget til hva landsstyret bør vedta. 

Selv om det formelt er landsstyret som både innstiller og innkaller til landsmøtet er det stort sett arbeidsutvalget som utarbeider sakspapirene til landsmøtet og står for arrangementet. 

Regionene

Studentmedlemmene i arbeidsutvalget har ansvar for å følge opp hver sin region, bortsett fra én som har ansvar for å følge opp vårt internasjonale arbeid. Vi har fire regioner Nord, Vest, Øst og Sør. Under finner du hvilke institusjoner som tilhører hver region. 

Region nord

 • DMMH
 • Nord Bodø
 • Nord Levanger
 • Nord Nesna
 • NTNU
 • UiT Alta
 • UiT Tromsø

Region vest

 • NLA Bergen
 • HVO Volda
 • HVL Bergen
 • HVL Sogndal
 • HVL Stord
 • UiB
 • UiS

Region Oslo og omegn

 • HiØ Halden
 • INN Hamar
 • NLA Oslo
 • NMBU
 • OsloMet
 • UiO

Region sørøst

 • UiA
 • USN Drammen
 • USN Notodden
 • USN Porsgrunn
 • USN Vestfold

Protokoller fra AU-møter

Protokoller fra møter i arbeidsutvalget.

Mandat for leder

Organisasjonens bestilling fra leder.

Mandat for nestleder

Organisasjonens bestilling fra nestleder.

Mandat for arbeidsutvalget

Organisasjonens bestilling fra arbeidsutvalget.