Lands­møtet

Bilde fra votering, mange hender som holder delegatskilt opp.  Foto: Chris-Håvard Berge/Oclin for Pedagogstudentene

Landsmøtet er Pedagogstudentenes øverste organ som møtes en gang i året for å vedta politikk, prioriteringer for det kommende året og gjennomfører valg til de sentrale vervene. Landsmøtet er i år på Sundvolden hotell fra fredag 17. april til og med mandag 20. april. På denne siden har vi samlet alt du trenger av informasjon i forbindelse med landsmøtet 2020.