Lands­møtet

Bilde fra votering, mange hender som holder delegatskilt opp.  Foto: Chris-Håvard Berge/Oclin for Pedagogstudentene

Pedagogstudentenes 19. ordinære landsmøte arrangeres 15.–18. april 2021. Smittesituasjonen tilsier at vi mest sannsynlig ikke kan gjennomføre landsmøtet fysisk. Vi jobber med en løsning hvor møtet gjennomføres digitalt, samtidig som delegatene kan samles fysisk i mindre grupper – som i delegasjonene. Mer informasjon kommer!