Lands­møtet

Bilde fra votering, mange hender som holder delegatskilt opp.  Foto: Chris-Håvard Berge/Oclin for Pedagogstudentene

Pedagogstudentenes 19. ordinære landsmøte arrangeres 15.–18. april 2021. Landsmøtet vil bli gjennomført digitalt.