DMMH

Du kan kontakte Pedagogstudentene DMMH både per mail og på facebook.

I dag er det Ola Marius Aune som er lokallagsleder.

 

Malin Arnesen Nilsen, barnehagelærer med flerkulturell forståelse

Hva er det beste med å studere ved din høgskole/ ditt universitet?

DMMH er et lite studiested med bare barnehagelærerutdanning. I tillegg har høyskolen barnehagelærerbachelor med spennende fordypninger som flerkulturell forståelse, estetiske fag og natur. Man går i fast klasse, har faste studiegrupper hvert år og får tette relasjoner til lærere og andre studenter ved institusjonen. DMMH har strenge krav til oppmøte/studieprogresjon og praksis, noe som er bra.

Hvordan er studiemiljøet? 

Kan ikke snakke for andre enn meg selv. Min klasse har et helt fantastisk studiemiljø både i klasserommet og utenfor skolen.

Hvorfor mener du nye studenter bør melde seg inn i Pedagogstudentene?

Får god innsikt inn i fremtidig arbeidsliv. Man får innsikt i politiske prosesser og får muligheten til å påvirke hva Pedagogstudentene skal arbeide med. Pedagogstudentene arrangerer faglige arrangementer som man kan delta på helt gratis. I tillegg får man tilgang til en fin studentforsikring.

Hva er det beste med å engasjere seg i lokallaget til Pedagogstudentene ved ditt studiested?

Jeg har fått meg nye fine venner. 

Hva er dine beste tips potensielle søkere? Hva bør man tenke på når man skal velge lærerutdanning og studiested?

For min del var det avgjørende å ha jobbet i barnehagen før studiestart (PRØV FELTET før man tar en avgjørelse). I tillegg tenker jeg det er viktig å tenke over hvilken del av utdanningssystemet man ønsker å arbeide med. For min del ble jeg overbevist om at jeg hadde valgt riktig institusjon å jobbe i etter praksis i barneskolen der vi skulle se på overgangen mellom barnehagen og skolen. 

Hvilke lærer- og pedagogikkutdanninger finnes blant annet på ditt studiested?

Barnehagelærerutdanning