Bilde: Vi kjemper for fremtidens lærere.

UiA Kristiansand

Dette er en midlertidig side for lokallaget ved UiA Kristiansand.

Du kan kontakte Pedagogstudentene UiA Kristiansand per mail og på facebook.

Leder av lokallaget er Karoline Nilssen.

Pedagogstudentene UiA Kristiansand


Intervju med lokallagsleder

Øyvor Fossli Loddengaard, studerer selv lektorutdanning med engelsk som masterfag

Hva er det beste med å studere ved din høgskole/ ditt universitet?

Universitetet i Agder campus Kristiansand ligger nydelig til i Norges sommerby. Campus Kristiansand har omlag 8500 studenter, noe som gjør dette til et mellomstort campus hvor det er et godt og engasjerende studiemiljø. Det er mange studieretninger å velge i, noe for en hver smak. På UiA er det også et bredt utvalg av linjeforeninger og studentorganisasjoner som yrer av engasjerte studenter. Det er stort fokus på å få studenter til å engasjere seg, det mener jeg er viktig for å trives i en studenthverdag.

Det skal også nevnes at UiA har gjennom flere undersøkelser de siste årene kunnet vise til at de som utdanningssted har blant landets mest fornøyde studenter. Lektorutdanningen i Kristiansand er også svært fleksibel, noe som betyr at vi ikke er bundet opp til spesifikke fag men gjør våre egne fagvalg underveis i studiet.

Hvordan er studiemiljøet?

Studiemiljøet i Kristiansand er veldig bra, jeg tror det er mye på grunn av størrelsen på byen og campuset. Det er ikke for stort, og ikke for lite. Dette fører til at man alltids har mulighet til å finne mennesker man har mye til felles med, men allikevel bli fort kjent med både byen og andre studenter.

Hva kunne vært bedre med ditt studiested?

Mer fokus på oppfølging og veiledning av studenter som et tilbud på generelt grunnlag.

Hvorfor mener du nye studenter bør melde seg inn i Pedagogstudentene?

Å være medlem i Pedagogstudentene gir deg bare fordeler. Som medlem kan man også velge å engasjere seg i lokallag på sine studiesteder, det er så utrolig gøy og man blir med i fellesskap som gjør studiehverdagen mye tryggere og bedre.

Hva er det beste med å engasjere seg i lokallaget til Pedagogstudentene ved ditt studiested?

Lokallaget til Pedagogstudentene i Kristiansand er levende fylt med engasjement og et ønske om å gjøre studiehverdagen til lærerstudenter stadig bedre. I Kristiansand har vi for øyeblikket et særlig fokus på å arrangere fagdager og kurs for våre medlemmer. Dette mener vi er viktig og det er populære tilbud som lærerstudentene benytter seg av. Vi har også et fokus i lokallagsstyret på å bli godt kjent med hverandre og å ha det gøy når vi planlegger ulike arrangement og studiestartuka. Det som er så fint med lokallaget i Kristiansand er at det er noe for enhver smak å engasjere seg i. Dersom man ønsker å engasjere seg politisk kan man det, men om man heller føler det passer bedre å ta et særlig ansvar for promotering, ledelse eller verving av nye studenter er det også en mulighet. Vi driver altså med noe som kan engasjere de aller fleste, og vi har det veldig gøy sammen i jobben vi gjør på veien mot målet om å skape et faglig og sosialt godt studentmiljø blant lærerstudenter ved alle de ulike studielinjene. 

Hva er dine beste tips potensielle søkere? Hva bør man tenke på når man skal velge lærerutdanning og studiested?

Det er viktig at du som søker er klar over de ulike tilbudene som finnes i det studiet du ønsker å velge på de studiestedene du vurderer. Sjekk ut ulike fagkombinasjoner, det er variasjoner fra studiested til studiested. Kanskje finner du noe som passer for deg et annet sted enn byen du hadde forestilt deg at du kom til å studere i. Kom på åpen dag på forskjellige universitet og lær om mulighetene du har. Oppsøk nåværende studenter og studentaktiviteter, vi vil gjerne fortelle om vår opplevelse av studiet og studiehverdagen.

Undersøk også mulighetene for å engasjere deg i noe du synes er spennende før første dag i studiestartperioden. Da blir det lettere å få oversikt over hva du kunne ønske å høre mer om på selve studiestartdagen, som ofte er ganske overveldende for nye studenter. Det finnes gode oversikter over studentaktiviteter på nettsidene til Studentorganisasjonene. Som for eksempel Studentorganisasjonen i Agder sin oversikt som du finner her: https://stastudent.no/studentaktiviteter/

Hvilke lærer- og pedagogikkutdanninger finnes blant annet på ditt studiested?

  • Barnehagelærerutdanning
  • Faglærerutdanning
  • Grunnskolelærerutdanning 1-7
  • Grunnskolelærerutdanning 5-10
  • Lektorutdanning
  • PPU-A
  • PPU-Y
  • Yrkesfaglærerutdanning
  • Pedagogikk
  • Spesialpedagogikk