HVL Stord

Du kan kontakte Pedagogstudentene HVL Stord per mail og på facebook.

Leder av lokallaget er Vegar Anthonessen.