Bilde: Vi kjemper for fremtidens lærere.

UiT Tromsø

Dette er en midlertidig side for lokallaget ved UiT Tromsø.

Du kan kontakte Pedagogstudentene UiT Tromsø per mail og på facebook.

Leder av lokallaget er Marius Wittwer Norbye.

Pedagogstudentene UiT Tromsø


Intervju med lokallagsleder

Marius Wittwer Norbye, studerer selv grunnskolelærerutdanning 1-7

Hva er det beste med å studere ved din høgskole/ ditt universitet?

Basert på min erfaring, er det beste med å studere ved Universitetet i Tromsø at man i alle fag/emner får gode forelesninger fra flinke og erfarne forelesere som har bred erfaring innenfor sitt felt. Både som foreleser og lærer innenfor 1.-7.trinn.

Hvordan er studiemiljøet?

Studiemiljøet på mitt studie synes jeg er bra. Man har alltid noen man kan studere sammen med og får til gode plenumsdiskusjoner, både på forelesninger/seminar og andre arenaer som f.eks. gruppearbeid/kollokviearbeid. 

Hva kunne vært bedre med ditt studiested?

Det som kunne vært bedre med UiT er at alle lærerstudenter er samla på samme plass. For eksempel er 1-7 og 5-10-studentene plassert i et bygg et stykke unna resten av UiT hvor det også er lærerstudenter, blant annet studenter fra 8-13. Dette skal endres på, slik at alle lærerstudenter får plass på Campus. Dette skal være gjort innen 2020.

Hvorfor mener du nye studenter bør melde seg inn i Pedagogstudentene?

Jeg mener nye studenter bør melde seg inn i Pedagogstudentene fordi man får være med å påvirke hva som skjer på sitt studiested. Det være seg faglige/sosiale arrangementer i regi av Pedagogstudentenes lokallag. I tillegg får man en veldig god og billig forsikring.

Hva er det beste med å engasjere seg i lokallaget til Pedagogstudentene ved ditt studiested?

Det beste med å engasjere seg i lokallaget til Pedagogstudentene i Tromsø mener jeg først og fremst er arrangementene. Man får bidratt med å bestemme hvilke arrangementer som skal arrangeres, og dermed gjøre arrangementene relevante for sin utdanning. I tillegg kommer man inn i et godt og sosialt studentmiljø hvor man føler at man bidrar, og får mye igjen for det i form av flotte opplevelser!

Hva er dine beste tips potensielle søkere? Hva bør man tenke på når man skal velge lærerutdanning og studiested?

Mitt beste tips til potensielle søkere er at man bør velge den lærerutdanningen man selv synes er riktig, uavhengig av hvilket studiested som har den spesifikke utdanningen. Jeg tenker man får det best om man velger noe man virkelig vil, og at studiehverdagen blir mye bedre når man trives! Når det gjelder valg av studiested mener jeg man også bør tenke på hva studiestedet/byen har å tilby ellers. Hvis man for eksempel er interessert i et variert uteliv, gode naturopplevelser uansett årstid, et godt sosialt miljø og mangfold, er Tromsø absolutt et anbefalt alternativ.

Hvilke lærer- og pedagogikkutdanninger finnes blant annet på ditt studiested?

  • Barnehagelærerutdanning
  • Faglærerutdanning
  • Grunnskolelærerutdanning 1-7
  • Grunnskolelærerutdanning 5-10
  • Lektorutdanning
  • PPU-A
  • PPU-Y
  • Pedagogikk
  • Spesialpedagogikk