UiT Alta

Du kan kontakte Pedagogstudentene UiT Alta både per mail og på facebook.

Leder av lokallaget er Amelie Isaksen. Vi har snakket med henne om studiestart!

Hvordan har sommeren din vært?

Jeg har hatt en rolig sommer med litt jobb, mye tid med familie og venner, og kalde og varme dager ute på kysten i Finnmark

Hva gleder du deg mest til med studiestart?

Jeg gleder meg mest til å møte studenter igjen og ta en kopp kaffe med en god venn på Bok&Barista.

Hva er det beste med å studere ved UiT Alta?

Det beste med Uit Alta er at du kan gå ut av forelesningsalen og dra rett på tur! Kanskje du kan prøve å gå på ski til skolen i vinter?

Hva er dine beste tips til nye studenter?

Bli kjent med Campus! Finn de raskeste snarveiene, den beste pulten i lesesalen, den mykeste stolen i kafeen og det best utstyrte grupperommet. Du føler deg mer hjemme når du har utforsket litt kriker og kroker... og så er det fint å vite når biblioteket stenger før du mangler en bok til oppgaveskrivingen.

Hvorfor har du engasjert deg i Pedagogstudentene?

Jeg har engasjert meg i Pedagogstudentene fordi dette er en organisasjon som virkelig bryr seg om meg og alle lærerstudentene i Norge. Da jeg ble kjent med organisasjonen skjønte jeg raskt at dette var stedet for meg. 🙂

Hvorfor mener du nye studenter bør melde seg inn i Pedagogstudentene?

Alle nye studenter burde melde seg inn i Pedagogstudentene fordi vi mener at framtidens lærere er verdens viktigste studenter. Vi jobber for at våre utdanninger skal være så gode som de kan bli, og for at medlemmene våre skal ha muligheten til å vokse og utvikle seg faglig og sosialt. Medlemmene våre får muligheten til å delta på nasjonale arrangementer og møte andre studenter fra hele landet. Plus, det er jo gratis!

Hva er det beste med å engasjere seg i lokallaget til Pedagogstudentene ved ditt studiested?

Ved å engasjere seg i lokallaget vet ditt studiested vil du bli kjent med studenter fra flere studielinjer og kull. Gjennom å dele erfaringer og ha det sosialt sammen kan du virkelig gjøre det beste ut av studietiden din, og få venner for livet!

Skjer det noe spennende som lokallaget arrangerer?

UiT Alta planlegger å ha flere faglige og sosiale arrangementer utover høsten, og skal bli flinkere til å bruke sosiale medier... 😉
Vi står på stand ved studiestart! Kom innom å si hei! Vi har fått masse kule verve-pakker til våre nye medlemmer!

Bjørn Erik Opgård, studerer selv grunnskolelærer 5.-10. Lektor

Hva er det beste med å studere ved din høgskole/ ditt universitet?

Det beste med å studere ved campus Alta er selve byen Alta. Byen byr på masse fantastiske friluftslivsaktiviteter med gode tur-, jakt- og fiskeforhold. Blant mange sportsfiskere er Alta en drømmedestinasjon fordi Altaelva er en lakseelv i verdensklasse.

Alta byr også på et rikt kultur og idrettsliv. Her er det verdt å nevne: Altaturneringen (fotballturnering for barn), Høstsprell (contryfestival), Alta live (musikkfestival primært for unge lovende), Riddu Riđđu (Samisk kulturfestival), Finnmarksløpet og Offroad Finnmark.

I tillegg til fritidsaktivitetene er det også kjekt å vite for de som ønsker å jobbe ved siden av studiene at her er lett å få seg arbeid, særlig i bransjer som service, helse og utdanning.

Hvordan er studiemiljøet?

Studiemiljøet i Alta bærer preg av at mange utdanningsløp er samlingsbasert. campus kan virke litt dødt i periodene mellom samlingene, samtidig rapporterer mange av de som bor og studerer i Alta at campus blir et naturlig samlingssted. Så om man liker å jobbe selvstendig hjemmefra står en fritt til å gjøre det, i tillegg til at man har mulighet til å møte og samarbeide med andre studenter på campus om man ønsker.

Hva kunne vært bedre med ditt studiested?

Studiestedet kunne ha lagt bedre til rette for at samlingene ble brukt til å bygge relasjoner mellom medstudenter. I og med at alle pedagogiske studieløp i Alta – med unntak av spesialpedagogikk – er samlingsbasert, kan det være vanskelig å bli kjent med folk i klassen. Det fine er at noen klasser og organisasjoner tar denne problematikken på alvor og lager arrangementer på kveldstid i samlingsukene.

Hvorfor mener du nye studenter bør melde seg inn i Pedagogstudentene?
Nye studenter burde melde seg inn i Pedagogstudentene av flere grunner. For det første er det de kjente grunnene: man burde alltid være organisert for å ha en organisasjon i ryggen og som kjemper for dine interesser. I tillegg så er Pedagogstudentene en glimrende organisasjon å tilegne seg organisasjonserfaring i og som medlem får man får muligheten til å stifte bekjentskap med studenter fra hele landet.

Hva er det beste med å engasjere seg i lokallaget til Pedagogstudentene ved ditt studiested?

Det beste med å engasjere seg i Alta er vi praktiserer lav terskel og høyt tak for deltagelse. Man trenger ikke å være ekspert for å få prøve seg i våre verv. Vi dyrker meningsmangfold og ønsker å være en aktør på mange arenaer på campus. Det vil si at i tillegg til å være en lokal studentpolitisk aktør, arrangerer vi også faglige og sosiale events.

Hva er dine beste tips potensielle søkere? Hva bør man tenke på når man skal velge lærerutdanning og studiested?

Til deg som skal søke deg inn på høyere utdanning: tenk på hvor du skal ta utdanningen ikke bare hva du skal utdanne deg som. Høyere utdanning er en prosess som tar flere år og trivsel er avgjørende for hvor godt du gjør det i utdanningsløpet. Når det kommer til hvilket utdanningsløp du skal velge så vil jeg råde deg til å tenke over hvilket løp som legger til rette for den personlige utviklingen du ønsker deg mest.

Hvilke lærer- og pedagogikkutdanninger finnes blant annet på ditt studiested?

  • Barnehagelærerutdanning
  • Grunnskolelærerutdanning 1-7
  • Grunnskolelærerutdanning 5-10
  • PPU-Y
  • Spesialpedagogikk