Bilde: Vi kjemper for fremtidens lærere.

Nord Bodø

Dette er en midlertidig side for lokallaget ved Nord Bodø.

Du kan kontakte Pedagogstudentene Nord Bodø både per mail og på facebook.

Leder av lokallaget er Amund Stenland.