HVL Bergen

Du kan kontakte Pedagogstudentene HVL Bergen per mail og på facebook.

Leder av lokallaget er Ingrid Førde Levinsen.