HVL Bergen

Du kan kontakte Pedagogstudentene HVL Bergen per mail og på facebook.

Leder av lokallaget er Ingrid Førde Levinsen.

 

Eirin Lundegaard, studerer selv barnehagelærer

Hva er det beste med å studere ved din høgskole/ ditt universitet?

Vi har utdannere som kommer fra feltet. De vet hvordan det er å arbeide i barnehagen og kan selv komme med gode eksempler og erfaringer fra arbeidslivet. HVL Bergen har også vist at de lytter til studentenes meninger og kritikk når det kommer til utdanningens innhold.

Hvordan er studiemiljøet?

Jeg ville ikke byttet ut min studietid i Bergen med noen andre plasser. Når man kommer som innflytter til Bergen fra en mindre plass vil mulighetene her virke uendelig mange. Tror ikke jeg har snakket med en eneste person som ikke liker Bergen som studieby. De aller fleste ønsker å være student her lenger, og flere velger derfor å bli boende noen år til.

Hva kunne vært bedre med ditt studiested?

Vi har mange muligheter og tilbud her i Bergen. Dessverre er ikke alltid studentsamskipnaden like god på å informere studentene om tilbudene man har. Vanligvis er det slikt man finner ut av selv, og sprer ordet videre.

Hvorfor mener du nye studenter bør melde seg inn i Pedagogstudentene?
For å få noen som kjemper for dem uten at de trenger å løfte en finger! Det er også gratis og krever ingenting av medlemmene sine.

Hva er det beste med å engasjere seg i lokallaget til Pedagogstudentene ved ditt studiested?

Det er sosialt og utrolig lærerikt. Når man er engasjert i lokallaget har man også mulighet til å påvirke noe av det vi gjør i Pedagogstudentene. Både lokalt og nasjonalt. Lokalt kan man være med på å bestemme hvem man skal invitere til campus for den årlige fagdagen. Nasjonalt kan man være med å påvirke hvordan Pedagogstudentene skal arbeide politisk, og for de forskjellige lærerutdanningene.

Hva er dine beste tips potensielle søkere? Hva bør man tenke på når man skal velge lærerutdanning og studiested?

Det kan være lurt å undersøke hvilke tilbud studiestedet har og om de tilbudene er gode for deg. Hvilken lærerutdanning du ønsker å ta bør man reflektere godt over før man velger. Dette yrke skal du ha resten av livet. Det er også viktig å tenke på at når man flytter bort fra egen by eller bygd og til en potensiell storby kan det plutselig slå deg at "voksenlivet" har startet for fullt. Dersom du vet at du har sterke tilknytninger til familien vil en by som ikke er så langt borte være hensiktsmessig. Dersom du vil til en by som er et stykke fra hjemstedet ditt, så kan du trøste deg med at Facetime bare er et tastetrykk unna.

Hvilke lærer- og pedagogikkutdanninger finnes blant annet på ditt studiested?

  • Barnehagelærerutdanning
  • Faglærerutdanning
  • Grunnskolelærerutdanning 1-7
  • Grunnskolelærerutdanning 5-10
  • PPU-Y