NTNU

Du kan kontakte Pedagogstudentene ved NTNU per mail og på facebook.

Alexander Egner-Kaupang er leder av lokallaget. Det består av flere aktive lærerstudenter, som alle engasjerer seg i utdanningen sin og studielivet på NTNU. 

Vi har tatt en prat med Alexander om studiestart! 

Hvordan har sommeren din vært? 

Sommeren min har vært veldig god. Jeg fikk desverre ikke noen sommerjobb, men jeg har kjøpt meg hus i løpet av sommeren som jeg har jobbet med.

Hva gleder du deg mest til med studiestart?

Jeg gleder meg til å begynne på studiet igjen fordi årets fag er veldig interessante. Dette semesteret har jeg matematikk og pedagogikk på timeplanen, og det er spesielt pedagogikken jeg gleder meg til. Dette semesteret skal det være fokus på lærerens etiske ansvar i skolen.

Hva er det beste med å studere ved NTNU? 

Det er lett å få venner som går på andre linjer. Dette gjør at min utdanning blir supplert av venner som går filosofi, sosiologi, ingeniørfag og lignende.

Hva er dine beste tips til nye studenter? 

Mitt tips er at skippertak aldri fungerer. Jobb jevnt fra start, og forsøk å holde deg foran.

Hvorfor har du engasjert deg i Pedagogstudentene? 

Jeg engasjerte meg i Pedagogstudentene fordi jeg ønsket å være med på å forme utdanningen min, både på et sosialt og et politisk nivå.

Hvorfor bør nye studenter melde seg inn i Pedagogstudentene? 

Nye studenter bør melde seg inn av to grunner. Den ene er at ved å melde seg inn så er det lettere å forme utdanningen de går. Den andre grunnen er at det gjør det mulig for Pedagogstudentene å få mer slagkraft. Selv om studenten ikke er opptatt av politikk så gir deres medlemskap politisk tyngde.

Hva er det beste med å engasjere seg i lokallaget til Pedagogstudentene ved ditt studiested?

Det beste med å engasjere seg i Pedagogstudentene ved NTNU er at du får være med på å arrangere en rekke arrangementer, og at din fantasi ikke vil bli låst av de andre i styret. Vi hjelper hverandre med å vokse.