Bilde: Vi kjemper for fremtidens lærere.

OsloMet

Dette er en midlertidig side for lokallaget ved OsloMet.

Du kan kontakte Pedagogstudentene OsloMet per mail og på facebook.

Leder av lokallaget er Marie Hogstad Stene.

Pedagogstudentene OsloMet

Intervju med lokallagsleder

Marie Hogstad Stene, studerer selv barnehagelærer

Hva er det beste med å studere ved din høgskole/ ditt universitet?

Samholdet og diskusjonene med klassen. Jeg går deltid og erfaringsutvekslingen mellom oss studenter er fantastisk! Det er godt å gå et studie som er så praksisnært. Teori blir anvendt, når det enda er ferskt i minne og blir en del av hverdagen i barnehagen.

Hvordan er studiemiljøet?

Studiemiljøet er godt, og jeg føler jeg bor sett av både mine medstudenter og lærere. Det er også mange foreninger du kan engasjere deg i.

Hva kunne vært bedre med ditt studiested?

Håper det nye deltidsprogrammet blir enda bedre enn det som har vært frem til nå. Jeg er i et av de siste kullene i dette deltidsstudiet, når det nå er under endringer. Forhåpentligvis blir det nye studiet enda bedre og enda mer praksisnært.

Hvorfor mener du nye studenter bør melde seg inn i Pedagogstudentene?

Med Pedagogstudentene i ryggen, får du mange gode fordeler. Det er helt gratis og du får mulighet til å delta på spennende temakvelder og en utrolig billig forsikringsavtale.

Hva er det beste med å engasjere seg i lokallaget til Pedagogstudentene ved ditt studiested?

Du blir kjent med studenter som går andre studier eller i andre kull. Her kan man delta i mange spennende diskusjoner og få gode råd om både pensum, studiehverdag og eksamenstid. Samtidig lærer du å jobbe i team og får delta på mye spennende og lærerikt sammen.

Hva er dine beste tips potensielle søkere? Hva bør man tenke på når man skal velge lærerutdanning og studiested?

Hvis du kjenner at det er dette du vil jobbe med, eller lære mer om, er det absolutt noe for deg. Selv trodde jeg at jeg ville bli lærer. Jeg var heldig å fikk jobbe litt i en barnehage og etter en måned i barnehagen søkte jeg på barnehagelærer deltid på OsloMet. Av og til må man bare lytte til magefølelsen og satse. Angrer ikke et sekund på at jeg tar dette studiet.

Hvilke lærer- og pedagogikkutdanninger finnes blant annet på ditt studiested?

  • Barnehagelærerutdanning
  • Faglærerutdanning
  • Grunnskolelærerutdanning 1-7
  • Grunnskolelærerutdanning 5-10