Bilde av tre personer på rad, to damer og en mann i midten, som alle peker mot deg. På bilde: valgkomiteen i Pedagogstudentene for perioden 2019/2020. F.v.: Aud-Marit Sellereite, Ruben Amble Hirsti og Øyvor Fossli.

Still til valg

På landsmøtet 2020 skal det velges personer inn i flere av vervene i det nasjonale leddet til Pedagogstudentene. Her får du informasjonen du trenger om valgene på Pedagogstudentenes landsmøte.

Disse vervene er på valg

 • Leder
 • Nestleder
 • 5 studentmedlemmer i arbeidsutvalget
 • 2 medlemmer av kontrollkomiteen
  • 1 for en ettårsperiode
  • 1 for en toårsperiode
 • 3 medlemmer av valgkomiteen

Stille til valg

Vurderer du å stille til valg, men ønsker mer informasjon eller noen å drøfte det med kan du kontakte valgkomiteen per e–post.

For å presentere ditt kandidatur til organisasjonen fyller du ut et kandidatskjema hvor du forteller litt om deg og din motivasjon for å stille til det aktuelle vervet. Det gir de som skal stemme et bedre grunnlag for å bli kjent med deg og for å finne ut hvem du er om de ønsker å snakke med deg og spørre deg om noe de lurer på. 

Valgkomiteen skal avgi sin innstilling blant kandidatene til leder, nestleder, studentmedlem i arbeidsutvalget, og kontrollkomite. Valgkomiteen gjør ikke innstilling til ny valgkomite. 

Frister

Her er fristene du som kandidat trenger å kjenne til

 • Mandag 3. februar offentliggjøres de kandidatene som har fremmet sitt kandidatur innen 2. februar. De som fremmer sitt kandidatur etter 2. februar blir offentliggjort fortløpende.
 • Fredag 20. mars er siste frist for å melde sitt kandidatur for å bli vurdert av valgkomiteen til vervene leder og nestleder.
 • Fredag 3. april kl. 10.00 offentliggjøres valgkomiteens innstilling på leder og nestleder.
 • Fra og med tirsdag 14. april er det muligheter for å legge ut kandidatpresentasjon på video på nettsiden
 • Lørdag 18. april er siste frist for å melde sitt kandidatur for å bli vurdert av valgkomiteen til studentmedlem til arbeidsutvalget og medlem (ettårs- og toårsverv) til kontrollkomiteen.
 • Torsdag 23. april kl. 10.00 offentliggjøres valgkomiteens innstilling til studentmedlem til arbeidsutvalget og medlem (ettårs- og toårsverv) til kontrollkomiteen.
 • Torsdag 23. april kl. 12.00 er det siste frist for å sende inn valgtaler og støttetaler
 • Fredag 24. april kl. 12.00 publiseres kandidatenes valgtaler.
 • Lørdag 25. april er absolutt siste frist for å melde sitt kandidatur og sende inn valgtale kl. 07.00 (Gjelder ikke kandidater som har meldt sitt kandidatur tidligere). 
 • Lørdag 25. april vil landsmøtet 2020 avholdes digitalt. Mer om landsmøtet finner du her.

Om du skulle ombestemme deg kan du til enhver tid trekke ditt kandidatur ved å sende en e–post til e–postadressen valg@pedagogstudentene.no.

Valg på landsmøtet

Kandidater til vervene leder og nestleder har mulighet til å holde en valgtale på inntil fem minutter, og en støttetale hver på inntil tre minutter. Kandidater til studentmedlem i arbeidsutvalget, kontrollkomite og valgkomite har mulighet til å holde en valgtale på inntil tre minutter.

Valgtaler og støttetaler må sendes inn på video før valget. Frist for innsending er torsdag 23. april. Valgtalene publiseres fredag 24. april på nettsidene våre, og vil spilles av under selve valget. Dette gjør vi på grunn av den tekniske gjennomføringen. 

Kandidatpresentasjon

Det gis anledning til å supplere kandidatskjemaet sitt med en video på inntil 2 minutter. Disse publiseres fortløpende fra og med 14. april. 

Videosamtale med kandidater

Kandidater som stiller til verv som leder, nestleder eller studentmedlem til arbeidsutvalget vil få anledning til å delta i en videosamtale, ledet av Stine Christensen Holtet, for å bli bedre kjent med kaniddatene. Samtalen avholdes søndag 19. april og vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden. Praktiske spørsmål kan rettes til Frank Aleksander Bræin, leder. Kandidater som har offentliggjort sitt kandidatur vil også bli kontaktet. 

Praktisk gjennomføring

For spørsmål rundt den praktiske gjennomføringen ta kontakt med Pedagogstudentenes rådgivere Martine og Jonas på post@pedagogstudentene.no

Tips til innspilling av videoer

 1. Bruk mobilkamera, film i liggende format
 2. Sørg for at du har nok lys mot ansiktet
 3. Det er fordelaktig med en rolig bakgrunn
 4. Plasser kameraet stødig eller få noen til å holde det rolig
 5. Pass på at det ikke mye lyd i bakgrunnen og at du snakker høyt nok slik at lyden blir god
 6. Hold tiden
 7. Dersom videoen du skal sende overstiger grensen for vedlegg i e-post, kan dere bruke wetransfer.com og sende oss lenken. 
 8. Alle videoer sendes til Jonas på e-post: jonas@pedagogstudentene.no

 

Kontakt

valgkomiteen@pedagogstudentene.no: kan kontaktes for alt som har med kandidatur og spørsmål rundt å stille til valg.

post@pedagogstudentene.no: kan kontaktes for alt som har med den praktiske gjennomføringen.

jonas@pedagogstudentene.no: Alle forhåndsinnspilte videoer sendes til organisasjonsrådgiveren vår Jonas. 

valg@pedagogstudentene.no: Hvis du vil trekke kandidaturet ditt, kan du sende en epost hit, eller ta kontakt med valgkomiteen.

Les mer om: