Bilde av tre personer på rad, to damer og en mann i midten, som alle peker mot deg. På bilde: valgkomiteen i Pedagogstudentene for perioden 2019/2020. F.v.: Aud-Marit Sellereite, Ruben Amble Hirsti og Øyvor Fossli.

Still til valg

På landsmøtet 2020 skal det velges personer inn i flere av vervene i det nasjonale leddet til Pedagogstudentene. Her får du informasjonen du trenger om valgene på Pedagogstudentenes landsmøte.

Disse vervene er på valg

 • Leder
 • Nestleder
 • 5 studentmedlemmer i arbeidsutvalget
 • 2 medlemmer av kontrollkomiteen
  • 1 for en ettårsperiode
  • 1 for en toårsperiode
 • 3 medlemmer av valgkomiteen

Stille til valg

Vurderer du å stille til valg, men ønsker mer informasjon eller noen å drøfte det med kan du kontakte valgkomiteen per e–post.

For å presentere ditt kandidatur til organisasjonen fyller du ut et kandidatskjema hvor du forteller litt om deg og din motivasjon for å stille til det aktuelle vervet. Det gir de som skal stemme et bedre grunnlag for å bli kjent med deg og for å finne ut hvem du er om de ønsker å snakke med deg og spørre deg om noe de lurer på. 

Valgkomiteen skal avgi sin innstilling blant kandidatene til leder, nestleder, studentmedlem i arbeidsutvalget, og kontrollkomite. Valgkomiteen gjør ikke innstilling til ny valgkomite. 

Frister

Her er fristene du som kandidat trenger å kjenne til

 • Mandag 3. februar offentliggjøres de kandidatene som har fremmet sitt kandidatur innen 2. februar. De som fremmer sitt kandidatur etter 2. februar blir offentliggjort fortløpende.
 • Fredag 20. mars er siste frist for å melde sitt kandidatur for å bli vurdert av valgkomiteen til vervene leder og nestleder.
 • Valgkomiteens innstilling på leder og nestleder offentliggjøres fredag 3. april kl. 12:00.
 • Lørdag 18. april er siste frist for å melde sitt kandidatur for å bli vurdert av valgkomiteen til vervene studentmedlem i arbeidsutvalget og medlem av kontrollkomiteen.
 • Valgkomiteens innstilling på studentmedlemmer i arbeidsutvalget og medlemmer av kontrollkomiteen offentliggjøres før møtestart valgdagen.

Om du skulle ombestemme deg kan du til enhver tid trekke ditt kandidatur ved å sende en e–post til e–postadressen valg@pedagogstudentene.no.

Valg på landsmøtet

For å bli bedre kjent med kandidatene vil det gjennomføres to sofasamtaler, én for kandidater til leder og nestleder, og én for kandidater til studentmedlem i arbeidsutvalget.

Kandidater til vervene leder og nestleder har mulighet til å holde en valgtale på inntil fem minutter, og en støttetale hver på inntil tre minutter. Kandidater til studentmedlem i arbeidsutvalget, kontrollkomite og valgkomite har mulighet til å holde en valgtale på inntil tre minutter.

Les mer om: