Bilde av tre personer på rad, to damer og en mann i midten, som alle peker mot deg. På bilde: valgkomiteen i Pedagogstudentene for perioden 2019/2020. F.v.: Aud-Marit Sellereite, Ruben Amble Hirsti og Øyvor Fossli.

Still til valg

På landsmøtet 2021 skal det velges personer inn i flere av vervene i det nasjonale leddet til Pedagogstudentene. Her får du informasjonen du trenger om valg på Pedagogstudentenes landsmøte.

Disse vervene er på valg

 • Leder
 • Nestleder
 • 5 studentmedlemmer i arbeidsutvalget
 • 2 medlemmer av kontrollkomiteen
  • 1 for en ettårsperiode
  • 1 for en toårsperiode
 • 3 medlemmer av valgkomiteen

Er du nysgjerrig på noen av vervene eller du ønsker å melde ditt kandidatur kan du kontakte valgkomiteen per e–post.

Stille til valg

For å presentere ditt kandidatur til organisasjonen fyller du ut et kandidatskjema hvor du forteller litt om deg og din motivasjon for å stille til det aktuelle vervet. Det gir de som skal stemme et bedre grunnlag for å bli kjent med deg og for å finne ut hvem du er om de ønsker å snakke med deg og spørre deg om noe de lurer på. 

Innstilling

En innstilling er en anbefaling fra valgkomiteen til landsmøtet. Denne skal de komme fram til gjennom nøye vurdering av kandidatene som stiller. 

Valgkomiteen innstiller på valg av: leder, nestleder, studentmedlem i arbeidsutvalget og medlemmer av kontrollkomiteen. Valgkomiteen innstiller ikke på ny valgkomité. 

Les mer om valgkomiteens arbeid

Her er fristene du som kandidat trenger å kjenne til.

Frist for å stille til valg for å bli vurdert av valgkomiteen

 • til leder og nestleder: 20. Mars
 • For studentmedlem i AU: 13. april, kl. 12:00.
 • For medlem av kontrollkomiteen: 13. april, kl. 12:00.

Offentliggjøring av kandidaturer til alle verv åpnes 8. februar

Offentliggjøring av valgkomiteens innstilling

 • Innstilling på leder og nestleder: 3. April
 • Innstilling på studentmedlem i AU: før møtestart valgdagen
 • Innstilling på medlemmer til kontrollkomiteen: før møtestart valgdagen

Kontakt

Send en mail til valgkomiteen for alt som har med kandidatur og spørsmål rundt å stille til valg.

Alle spørsmål om praktisk gjennomføring rettes Pedagogstudentenes sekretariat

Vil du trekke ditt kandidatur? Du kan når som helst trekke ditt kandidatur ved å sende mail til valg@pedagogstudentene.no.

Les mer om: