Bilde av tre personer på rad, to damer og en mann i midten, som alle peker mot deg. På bilde: valgkomiteen i Pedagogstudentene for perioden 2019/2020. F.v.: Aud-Marit Sellereite, Ruben Amble Hirsti og Øyvor Fossli.

Still til valg

På landsmøtet 2021 skal det velges personer inn i flere av vervene i det nasjonale leddet til Pedagogstudentene. Her får du informasjonen du trenger om valg på Pedagogstudentenes landsmøte.

Disse vervene er på valg

  • Leder
  • Nestleder
  • 5 studentmedlemmer i arbeidsutvalget
  • 2 medlemmer av kontrollkomiteen
    • 1 for en ettårsperiode
    • 1 for en toårsperiode
  • 3 medlemmer av valgkomiteen

Er du nysgjerrig på noen av vervene eller du ønsker å melde ditt kandidatur kan du kontakte valgkomiteen per e–post.

Stille til valg

For å presentere ditt kandidatur til organisasjonen fyller du ut et kandidatskjema hvor du forteller litt om deg og din motivasjon for å stille til det aktuelle vervet. Det gir de som skal stemme et bedre grunnlag for å bli kjent med deg og for å finne ut hvem du er om de ønsker å snakke med deg og spørre deg om noe de lurer på. 

Kontakt

Send en mail til valgkomiteen for alt som har med kandidatur og spørsmål rundt å stille til valg.

Alle spørsmål om praktisk gjennomføring rettes Pedagogstudentenes sekretariat

Vil du trekke ditt kandidatur? Du kan når som helst trekke ditt kandidatur ved å sende mail til valg@pedagogstudentene.no.

Les mer om: