Valgkomiteen 20/21

Valgkomiteen

Valgkomiteen søker å finne de beste kandidatene som skal drive organisasjonen og påse at vi når våre mål.

Valgkomiteens jobb er å gi landsmøtet eller landsstyret en anbefaling (innstilling) på hvem som bør velges til ulike verv.

For at de skal kunne utføre arbeidet sitt best mulig er de avhengig av å både observere tillitsvalgte og deltakere på våre arrangementer og snakket med flest mulig. Dette gjør de både for å danne seg et bilde av hver enkelt – er personen interessert i å stille til valg og om vedkommene er godt egnet til vervet.

Når det nærmer seg valg vil komiteen snakke med de som ønsker å stille til valg – kandtidatene – og drøfte seg i mellom hvilken sammensetting de mener vil gi det beste resultatet.

Du finner alltid valgkomiteen på våre nasjonale arrangementer. Og de er veldig interessert i å komme i kontakt med deg. Lurer du på noe kan du enten sende de en mail eller ta tak i de på et arrangement.

Mandat for valgkomiteen

Organisasjonens bestilling fra valgkomiteen.