Illustrasjon av covid-19

Hva betyr koronasituasjonen for meg som student?

Unntakstilstand betyr usikkerhet. Usikkerhet for tida framover og usikkerhet for egen studieprogresjon. Får jeg fullføre, hvordan blir det med praksis, og hva med eksamen? Og usikkerhet rundt egen jobbsituasjon og lønn.

Vi skal gjøre vårt ytterste for gi deg den informasjonen du trenger. Nettsiden oppdateres fortløpende om det kommer ny informasjon.

Først og fremst anbefaler vi deg å holde deg oppdatert på og følge myndighetenes råd og anbefalinger. De finner du på helsenorge.no eller fhi.no.

Situasjonen utvikler seg raskt, og det jobbes på spreng for å finne gode svar og løsninger på alt fra praksis og eksamen til å sikre studenters økonomi. Vi jobber, i tett samarbeid med UNIO studentene, for at den økonomiske krisepakken for studenter blir så god som mulig. 

Vår klare oppfordring til deg som student er:

Vær med på dugnaden, den kan redde liv. Svarene vil komme, og i mens vi venter oppfordrer vi dere om å om å ta vare på dere selv, og de rundt dere. Gjør alt du kan  for ikke å bli smitta, eller spre smitte.

Mandag 23. mars kl. 12 avholdte nettavisen Khrono en halvtime direktesendt intervju med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim hvor han svarte på spørsmål fra studenter. Se hva ministeren svarte

Den økonomiske tiltakspakken

26. mars ble det klart hvilke økomomiske tiltak regjeringen vil sette inn for studenter. Den er to-delt:

  • Alle vil få utbetalt resten av vårens studiestøtte samlet den 15 april.
  • De som har hatt botfall av inntekt kan søke Lånekassen om et tilleggslån på inntil 26.000 kroner. Søknadsfristen for dette vil være 15. april.

Vi mener det er helt riktig av regjeringen å legge frem tiltak til studentene nå, men tiltakene må komme som stipend, ikke lån. I morgen sendes dette fra regjeringen til Stortinget som planlegger å vedta den nye krisepakken neste uke. 

Studentorganisasjonene står samlet i kravet om at støtten må komme som stipend og være stor nok. Og vi jobber for og forventer at stortinget nå tar ansvar for studentene og endrer krisepakken. 

Hva skjer med studiene?

For å sikre at du får best mulig og oppdatert informasjon om alt vedrørende din studiesituasjon ber vi dere om å følge med på informasjonssiden til Universitets- og høgskolerådet. Her finner du mye relevant informasjonen om studiesituasjonen. Blant annet til din utdanningsinstitusjons informasjonsside i forbindelse med koronakrisen.

Onsdag 18. mars meldte regjeringen at de midlertidig endrer reglene for praksis i høyere utdanning. Endringene gir Universitetene og høyskolene mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene, og sørger for at flest mulig ikke blir forsinket i sin utdanning.

Torsdag 19. mars meldte Stortinget at nettundervisningen fra blant annet universiteter og høgskoler blir gjort tilgjengelig. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan dette vil bli gjort når vi vet det. 

Vi anbefaler at du følger med på regjeringen sine informasjonssider:

Hva skjer med studiestøtten?

Det viktigste til deg som får studiestøtte er at studiestøtten utbetales som normalt. Har du ikke søkt om studiestøtte enda er søknadsfristen utsatt til 15. april.

Les mer om den økonomiske tiltakspakken

Hvis du er syk i mer enn to uker, kan du få stipend og lån som du har fått utbetalt i perioden du var syk, gjort om til sykestipend. Du kan også ha rett til sykestipend dersom du blir forhindret fra å følge undervisningen fordi barnet ditt blir sykt. Les mer om sykestipend.

Du kan holde deg oppdatert om konsekvensene for studiestøtten på Lånekassens informasjonssider:

Hva dekker studentforsikringen?

Dersom du har studentforsikringene vår, har du reise-, innbo-, ulykke og uføreforsikring gjennom Tryg forsikring. Tryg forsikring har en nyttig infoside om koronaviruset der du kan finne praktisk informasjon om forsikringene dine.

Tryg kan dekke evakuering/tidligere hjemreise av nordmenn i utlandet. Kontakt flyselskap eller reisebyrå for booking av billetter, man trenger ikke kontakte Tryg før bestilling. Tryg har stor pågang på telefonen, og det kan være lengre ventetid enn normalt.

For akutt hjelp i utlandet kontaktes Tryg Alarm på + 47 55 17 10 01. Etter hjemkomst kan skaden meldes via Tryg sine hjemmesider eller per telefon 55 17 19 26. Spørsmål om saksgang eller skadeoppgjør rettes direkte til Tryg.

Hva skjer med jobb og lønn?

Mange av våre medlemmer jobber ved siden av studiene og står nå i en situasjon hvor jobben har stengt. 

Hold deg oppdatert om rettighetene i arbeidslivet på Utdanningsforbundet sin korona-side.

Ettersom studenter ikke har mulighet til å søke dagpenger har Stortinget blitt enig om at regjeringa skal legge fram en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig. Les mer om den økonomiske tiltakspakken

Har du behov for å snakke med noen?

Å gå fra en travel hverdag til en stille tid med mindre sosial kontakt kan være vanskelig. Det finnes flere gode hjelpetelefoner, blant annet hos Mental Helse Ungdom. Dette er en tid vi kan vise at vi er der for hverandre. Er du student, frisk og befinner deg utenfor risikogruppa, er det mye du kan gjøre for de rundt deg. En handletur for en nabo i karantene kan bety ganske mye.

Ta vare på hverandre!

Det heiter ikkje: Eg - no lenger. Heretter heiter det: Vi.

Det er nå vi ser de ekte hverdagsheltene. Som bretter opp ermene, tar ansvar og tar vare på hverandre i en vanskelig tid. Vi er sterkest sammen, studenter som lærere.

Du er en del av et større vi. Vi kan alle hjelpe til med å følge myndighetenes råd og strekke oss litt alle sammen. Dette er tiden for finne løsninger og å finne sammen.

Bry dere om hverandre. Dette klarer vi – sammen.

Oppdateringer

  • Siden ble oppdatert 17. mars kl. 17:50: Fra å informere om landsmøtet og andre arrangementer er denne siden for medlemmer. Det er satt opp en ny side for informasjon om hvordan korona-epidemien påvirker våre arrangementer. 
  • Onsdag 18. mars kl. 16:30 ble det lagt inn en oppdatering om at regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning. 
  • Torsdag 19. mars kl. 10:34 ble det lagt inn en oppdatering om at regjeringen skal legge fram en midlertidig ordning for studenter som opplever inntektsbortfall.
  • Torsdag 19. mars kl. 10:45 ble det lagt inn en oppdatering om at nettundervisningen blir gjort tilgjengelig. 
  • Mandag 23. mars kl. 12:45 ble det lagt inn oppdatering om utsatt søknadsfrist for studiestøtte og lenke til videointervju av forsknings- og høyere utdanningsministeren. 
  • Torsdag 26. mars kl. 14:21 ble det lagt inn en oppdatering om regjeringens varslede økonomiske tiltakspakke for studenter.