Iril Myrvang Gjørv

Navn Iril Myrvang Gjørv
Stiller til Nestleder
Studerer Lektor
Studiested UiO

Se Iril sin kandidatpresentasjon på video.

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg som nestleder fordi jeg har et brennende ønske om å bidra til å forbedre lærer- og pedagogutdanningene, heve deres kompetanse slik at barn og unge får den barnehagen og skolen de har krav på og fortjener. Det krever at læreryrket får et statusløft, at lærere opplever at de har mer tillit, at lærer- og pedagogstudenter trives i studietiden og at de får mer praksis uten at det medfører personlige utgifter.

Unge har godt av å møte mannlige rollemodeller i skolen og barnehagen, og vi som lærer- og pedagogstudenter trenger en studiehverdag som speiler de utfordringene man møter i arbeidslivet og den mangfoldige elevmassen i fremtidens digitaliserte barnehage og skole.

Pedagogstudentene er her helt sentral i påvirkningsarbeidet opp mot de riktige instansene – det er vi som har den beste politikken for lærer- og pedagogstudenter, og det vi som kan sikre studentenes rettigheter best.

Med Utdanningsforbundet i ryggen og tyngden fra medlemsmassen vår har vi et svært godt utgangspunkt til å forbedre medlemmenes studiehverdag. Arbeidet med å videreføre Pedagogstudentenes viktige posisjon for videre påvirkning er noe jeg har veldig lyst til å bidra til.

Det samme gjelder å etablere organisasjonen organisatorisk – som en demokratisk, sterk, stødig og pålitelig studentorganisasjon. Som medlem av kontrollkomiteen i Pedagogstudentene har jeg fått god innsikt i arbeidet som gjøres sentralt, bistått ledelsen med å ta avgjørelser og drøftet hva som kan være til organisasjonens beste basert på signaler fra medlemmene våre.

At jeg har lang og bred erfaring fra andre organisasjoner gjør meg også i god stand til å bringe inn nytenkende og kreative løsninger og perspektiver - i prosessen har jeg blitt veldig glad i Pedagogstudentene. En felles eierskapsfølelse til vår organisasjon og vår politikk er svært viktig for meg. Alle skal bli sett og hørt, for sammen spiller vi hverandre gode.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Jeg er god på tolkningsarbeid og annet organisatorisk arbeid, har lang erfaring fra arbeid med saker og oppfølging, utarbeidelse av forslag, politikk og dokumenter. Jeg har også bred erfaring fra politisk arbeid og påvirkning, og kan dermed bistå med å avlaste leder, både politisk og organisatorisk. Spesielt knyttet til samarbeid med andre instanser slik som komitéer og utvalg vil jeg kunne bli nyttig.

Jeg vil også kunne jobbe godt med å veilede lokallagene opp mot arbeidsprogrammet og reise rundt å bistå de i verving og rekruttering. Jeg er fleksibel, målbevisst, løsningsorientert og tydelig, samtidig som mitt mål alltid er et godt samarbeid med de rundt meg.

Jeg elsker utfordringer, kreative løsninger og å jobbe sammen med andre mot felles mål. For meg er trivsel innad i egne rekker organisasjonens ryggrad. Pedagogstudentene skal fortsette å være en organisasjon som med åpne armer ønsker lærer- og pedagogstudenter velkomne, og da er det viktigst at våre tillitsvalgte, de som møter medlemmene ved sine respektive institusjoner, føler sosial tilknytning til organisasjonen og at vi sammen finner de beste løsningene.

Jeg ønsker å bidra til å synliggjøre organisasjonen i media og i politikken, men også drive aktiv påvirknings- og rekrutteringsarbeid opp mot de medlemsgruppene vi konkurrerer med andre organisasjoner om. For at elever skal få den beste utdanningen og de beste lærerne må vi stå sammen og vise at skoleløpet er ett løp – fra barnehagen til videregående.

Vi må vise lærer- og pedagogstudenter at vi er sterkest sammen, barnehagelærere, grunnskolelærere, adjunkter og lektorer, spesialpedagoger og andre pedagoger.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Utfordringer møter man hvor som helst. Likevel er min erfaring at så lenge man lytter til de man jobber med kan det man tidligere har sett på som utfordringer heller bli potensielle situasjoner for læring og utvikling.

Én fremtidig utfordring kan være hvordan organisasjonen vil takle utsettelser og hindringer som følge av covid-19-pandemien og at landsmøtet ikke kan ha sine debatter og gjøre bestemmelser.

Vi må gjøre vårt beste og lytte til medlemmene våre for å at de får forutsigbare studieløp, at de får den praksisen de har krav på og trenger før de går ut i yrket, og at de får den oppfølgingen og veiledningen de trenger i en vanskelig tid.

Er det én ting vi har lært den siste tiden er hvor verdifulle lærere og pedagoger er for barn og unge.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

Verv:

  • Studentrepresentant i Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) (2020- )
  • Studentrepresentant i nasjonalt fagorgan for lektorutdanningene og PPU-A (UHR) (2019- )
  • Medlem og senere leder i kontrollkomité, Pedagogstudentene (2018- )
  • Medlem og senere nestleder i Sekretariatet (arbeidsgjeng) til Elevtinget (2013-2020)
  • Styremedlem og vara landsstyrerepresentant for Pedagogstudentene ved UiO (2016)

Jeg har erfaringer fra partipolitiske organisasjoner, interesseorganisasjoner (Elevorganisasjonen, Ungdommens fylkesråd), linjeforening (NTNU) og studieforeninger (eks. YATA Trondheim).

I tillegg har jeg erfaringer som vikar på en videregående skole i Oslo, som underviser ved 22.juli-senteret og på Utøya og vært vararepresentant for kommunestyret i hjemkommunen.

Hvilke ambisjoner har du for organisasjonen?

Mine ambisjoner er at

1) De mindre lokallagene skal blomstre og oppleve at de er til nytte for sine medstudenter og at de har innflytelse ved sine institusjoner. Ethvert lokallag har sine utfordringer – det er ledelsen og arbeidsutvalgets jobb å følge opp tett, lytte til grasrota og å bistå. For at dette skal være mulig tror jeg vi må fortsette å være inkluderende og rause internt, men også i møte med medlemmer under verving og rekruttering.

2) Organisasjonen opplever medlemsvekst. Pedagogstudentene skal bli Norges mest anerkjente organisasjon og fagforening også for lektorstudenter, barnehagelærerstudenter og de mindre studiene vi organiserer. Pedagogstudentene skal få et formalisert rotfeste politisk og organisatorisk slik at vi også i framtiden blir regnet med og lyttet til på vegne av disse studentmassene.