Om oss

Hvem er vi?

Pedagogstudentene er en organisasjon for deg som studerer for å bli lærer eller annet pedagogisk personell i barnehage eller skole. Vi er også studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet, som er landets største fagforening for lærere.

Størst på lærerutdanning

Pedagogstudentene gjør alt vi kan for at våre 20 000 medlemmer skal få en best mulig utdanning og at lærer- og pedagogstudentenes meninger blir hørt. Vi organiserer studenter ved følgende utdanninger:

 • Barnehagelærer
 • Grunnskolelærer 1-7 og 5-10 
 • Lektorutdanning 8-13
 • PPU-A og -Y
 • Faglærer
 • Yrkesfaglærer
 • Pedagogikk
 • Spesialpedagogikk

Vi finnes i hele landet

Sannsynligheten er stor for at Pedagogstudentene har et lokallagsstyre ved ditt studiested. Det vil si at det er tillitsvalgte som gjør alt fra å hjelpe medlemmer til å arrangere sosiale eller faglige arrangementer for medlemmene på campus til å påvirke egen utdanning på deres studiested. Hvis du vil det, kan du bli en del av dette ved å engasjere deg der du studerer.

Les mer om organisasjonen

Hva jobber vi for?

 • at din utdanning skal holde høy kvalitet
 • at du som student skal få være med å bestemme over egen utdanning
 • at dine rettigheter som student blir ivaretatt
 • at våre utdanninger skal være krevende og motiverende
 • at våre utdanninger er praksisnære og profesjonsrettet
 • at våre utdanninger skal ha en tydelig sammenheng mellom teori og praksis
Les mer om vår politikk

Lands­møtet

Alt du trenger å vite om Pedagogstudentenes 19. ordinære landsmøte som arrangeres 15.–18. april 2021.

Arbeidsutvalget

Kom i kontakt med Pedagogstudentenes nasjonale arbeidsutvalg.

Kontakt oss

Pedagogstudentene – en del av Utdanningsforbundet

Et medlemskap i Pedagogstudentene er også et studentmedlemskap i Utdanningsforbundet. At du som medlem av Pedagogstudentene samtidig er medlem av Utdanningsforbundet betyr at du kan dra nytte av styrken til Norges nest største fagorganisasjon.

Dette er særlig til hjelp for deg som jobber i 20% stilling eller mer i barnehage eller skole ved siden av studiene kan du registrere ditt arbeidsforhold og få et fullverdig medlemskap i Utdanningsforbundet. Les mer om hva det betyr lengre ned.

Les mer om hva dette betyr for deg!

Pedagogstudentene lokalt

Finner du ikke ditt lokallag?

Vi har i dag medlemmer ved 38 studiesteder, men bare aktive lokallag ved 22 av de største av dem. Finner du ikke lokallaget ditt i oversikten over betyr det at det ikke er noe aktivt lokallag ved ditt studiested. 

I så fall kan du starte lokallaget selv! Hør med noen du kjenner om de vil være med (det er alltid lettere å være flere) og ta kontakt med oss, så hjelper vi dere igang.

Jeg vil starte et lokallag!