Kandidatbilde Caroline Madsen – kandidat til AU 21/22

Caroline Madsen

Navn Caroline Madsen
Stiller til Studentmedlem i arbeidsutvalget
Studerer Barnehagelærer
Studiested HVL Bergen

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg heter Caroline Madsen, er 23 år og studerer nå barnehagelærer ved HVL Campus Bergen. Jeg er ikke ferdig å studere enda, så til høsten venter en masterstudie. Studietiden min har i aller høyeste grad blitt positivt påvirket av Pedagogstudentene, og jeg kjenner på en tydelig motivasjon, og en tilknytning til organisasjonen vår som aldri før.

Jeg hadde aldri trodd at Pedagogstudentene skulle gi meg en slik profesjonsstolthet som jeg sitter med den dag i dag. Denne profesjonsstoltheten er noe jeg ønsker at alle våre medlemmer skal kjenne på, og derfor stiller jeg til valg. Etter mine to år som tillitsvalgt i pedagogstudentene, kjenner jeg at jeg er mer enn klar for å arbeide for noe som er større enn meg selv, på et nasjonalt nivå. Jeg ønsker å stille til studentmedlem i arbeidsutvalget for å få nettopp denne muligheten, og for å gjøre en forskjell for alle fremtidens lærere. Mest av alt ønsker jeg å samarbeide med alle tillitsvalgte, som skal ta Pedagogstudentene til nye høyder, mot enda større politisk påvirkningskraft og et større fellesskap.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Først og fremst ønsker jeg å bidra med mine erfaringer og synspunkter, for hvordan lærerutdanningene og organisasjonen kan utvikles på best mulig måte. Jeg vil bidra med engasjement og kjærlighet for organisasjonen sine prinsipper og fellesskap, slik at alle stemmer får muligheten til å bli hørt; både de tillitsvalgte og våre medlemmers. Meningsytringene til de tillitsvalgte er så uhyre viktig for organisasjonen sin utvikling, og en positiv organisasjonskultur er kritisk for å oppnå akkurat dette.

Som en kandidat til arbeidsutvalget, vil jeg poengtere viktigheten av å legge til rette for at ikke alle meninger bare blir hørt, men også at alle sidene av sakene blir belyst. Møtesalen er en arena for akkurat dette, og da er det nødvendig å trekke frem at vi må kunne skille det politiske og organisatoriske inne i møtesalen, fra det private og sosiale utenfor. Jeg vil si at jeg har mye å bidra med på dette punktet, samt at jeg mener det bør prioriteres tid til det sosiale for å skape en trygghet mellom de tillitsvalgte; som da kan overføres til møtesalen for å skape gode debatter.

Etter mine 4 år som student, kan erfaringene mine beskrives på mange måter. Jeg har hatt mange forskjellige læringsopplevelser gjennom studieforløpet mitt; på godt og vondt. Enkelte opplevelser har påvirket meg og min læreridentitet mye mer enn ønskelig, og jeg har jobbet hardt for å komme dit jeg er i dag. Derfor er det utrolig viktig for meg å bruke min stemme, og jeg ønsker å bruke alt jeg har av erfaring for å unngå at slike hendelser gjentar seg for fremtidige lærerstudenter.

Noe jeg også har blitt oppmerksom på i løpet av min tid i Pedagogstudentene, er synet som mange har på de ulike lærerutdannelsene. Det har flere ganger blitt nevnt av både studenter på campus, samt på styremøter, at det eksisterer enkelte tendenser til skiller i lærerprofesjonen. Jeg ønsker at vi skal arbeide for å overføre Pedagogstudentene sine verdier til medlemmene, og arbeide for en samlet lærerprofesjon, uavhengig om du er en fremtidig lektor eller barnehagelærer.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Den største utfordringen tror jeg vil være å finne ut av hvordan vi kan etablere oss best mulig på utdanningsinstitusjonene etter Covid-19 situasjonen. Med dette mener jeg at det vil være en større utfordring enn noen gang å verve medlemmer. Nå går vi inn i den andre perioden med retningslinjer og smittevern, som dessverre har resultert i ekstremt mange potensielle medlemmer, som gjerne ikke har kjennskap til oss som organisasjon eller hva vi jobber for.

Vi blir nødt til å arbeide hardt for å verve medlemmer, og enda hardere for å finne nye tillitsvalgte som kan utvikle og føre organisasjonen videre. Jeg ser for meg en spennende og bratt læringskurve, selv om jeg allerede har engasjert meg i pedagogstudentene i over 2 år nå, samt i andre studentorganisasjoner på campus. Jeg har mye å lære, og det vil uten tvil bli tungt å sette seg inn i dette, om alt må gjennomføres digitalt hvis smitte-situasjonen ikke forbedrer seg. Likevel vil jeg gjerne nevne at det er i motbakke det går oppover.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

  • Nestleder, Pedagogstudentene (2019-2020)
  • Landsmøtedelegat, Pedagogstudentenes landsmøte (2019)
  • Landsstyrerepresentant, Pedagogstudentene (2020-D.D)
  • Fadderstyremedlem, Hvl Bergen, (2020)
  • Tillitsvalgt, Kronbar (2020-D.D)
  • Studentassistent, FLKI (2021)

Nevn tre hjertesaker (Kun for kandidater til studentmedlemmer i AU)

  1. Praksis: Praksis er en ekstremt viktig komponent i lærerutdanningen, og er absolutt min største hjertesak. Når man er utplassert i praksis er man under konstant vurdering, og er på det mest sårbare punktet i utdanningen. Studentene sine meninger og tanker skal bli hørt og ha verdi. Teori og undervisning skal være relevant for praksis, og praksislærere skal være kvalifiserte nok til å bidra til positiv profesjonsutvikling. Selve praksisen skal være realistisk og ekte.
  2. Medlemsnærhet: Pedagogstudentene sitt organisatoriske arbeid er kritisk avhengig av de tillitsvalgte sitt forhold til medlemmene våre. Vi kjemper for fremtidens lærere, og da er det vår oppgave å skape relasjoner for at lokallagene skal kunne representere deres meninger på en ærlig og reell måte. Vi burde engasjere oss mer i hvordan medlemmene opplever undervisningen og studieforløpet sitt, for å bli enda mer bevisste på hva Pedagogstudentene kan gjøre for lærerutdanningene sin kvalitetsutvikling.
  3. Firer kravet: Firer kravet til grunnskolelærerutdanningen er noe som definitivt trenger å revideres. Det norske utdanningssystemet går glipp av flere potensielle og flinke lærere, grunnet et konkret krav innenfor matematikk, uavhengig om man ønsker å undervise i faget eller ikke. Det er naivt og uforståelig, å påstå at et karakterkrav i et fag er en forutsetning for å bli en god lærer, ettersom det heller ikke er noen garantier for en god lærer grunnet en firer i matematikk fra videregående. Firer kravet er noe som også holder søkere med jevnt høye snitt unna et potensielt opptak, som burde være nok argumentasjon for å finne alternative løsninger.