Mandat for valgkomiteen

Valgkomitéens oppgave er å finne og innstille på kandidater til de ulike sentrale vervene i organisasjonen. Valgkomitéen skal ikke innstille på ny valgkomité.

Arbeidsområder/oppgaver

 • Valgkomitéen må tilegne seg god kjennskap til omfanget og arbeidsoppgavene til de ulike vervene i organisasjonen.
 • Valgkomitéen har ansvar for å veilede potensielle kandidater, og sikre at de har tilstrekkelig kjennskap til hva de ulike vervene innebærer.
 • Valgkomitéen skal innhente informasjon om potensielle kandidater fra alle ledd i organisasjonen.
 • Valgkomitéen skal innhente informasjon om aktuelle kandidater fra relevante tredjepersoner innad i organisasjonen.
 • Under møter kan valgkomitéen ta ut medlemmer til intervju eller samtaler etter avtale med kandidaten og møteledelsen.
 • Valgkomitéen skal avlegge rapport om sitt arbeid på landsstyremøter og på landsmøtet.

Valg og virketid

 • Valgkomitéen består av tre personer som velges av Landsmøtet hvert år for en ettårsperiode.
 • Valgkomitéen skal konstituere sin egen leder.
 • Når en ny valgkomité er valgt, skal erfaringer og informasjon fra forrige valgkomité overleveres den nye.
 • Både nåværende og tidligere medlemmer av organisasjonen er valgbare til valgkomitéen.
 • Dersom sittende leder eller nestleder blir valgt inn i valgkomitéen, tiltrer de i sitt verv 1. juli samme år.
 • Hvis medlemmer av valgkomitéen ønsker å stille til sentrale verv, må kandidaturet offentliggjøres før 1. Januar. Dersom en person fra valgkomitéen stiller til et sentralt verv, skal personen ikke motta innstilling, eller være med i prosessen som omhandler vervet eller vervets organ/komité.

Rammebetingelser

 • Valgkomitéen har møteplikt på landsstyremøter og landsmøter og bør være representert ved nasjonale arrangementer.
 • Medlemmer av valgkomitéen skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller sentrale partipolitiske verv utenfor organisasjonen.
 • Valgkomitéen har taushetsplikt.
 • Valgkomitéen har tale- og forslagsrett i tråd med sitt mandat.