Fellesskap

Studier viser at mange studenter en ensomme og mangler tilhørighet. Ved å bli medlem hos oss blir du en del av både et faglig og sosialt nettverk, nasjonalt og lokalt ved de ulike høgskolene/universitetene.

Pedagogstudentene er landsdekkende og organiserer lærerstudenter fra alle de ulike lærer- og pedagogutdanningene. Som medlem blir du en del av dette fellesskapet.

Som medlem kan du bli med i ett av våre mange lokallag. Dette gir deg muligheten til å engasjere deg i saker og ha det hyggelig sammen med medstudenter på ditt studiested.

Lokallag

Et lokallag består av alle medlemmene av Pedagogstudentene ved et studiested. Vi har lokallag ved alle de 38 studiestedene som tilbyr en lærerutdanning. Ved 22 av disse er lokallagene aktive, noe som vil si at de har valgt en egen ledelse for Pedagogstudentene på det enkelte studiestedet. Dersom du studerer et sted det ikke er et aktivt lokallag, kan du opprette et selv.

De aktive lokallagene er et fint sted å møte nye venner. Man tilbringer mye tid sammen i løpet av et år, som gjør at man blir en sammensveiset gruppe. Å engasjere seg i lokallaget er absolutt noe å anbefale for å få mer ut av din studietid, både sosialt og faglig.

Blant de faglige aktivitetene lokallaget kan drive med, er å arrangere fagdager og debatter. Lokallaget sender også representanter til Pedagogstudentenes landsmøte. Eksempler på sosiale aktiviteter lokallagene arrangerer ved sitt studiested kan være quiz, spillkvelder, filmkvelder eller fester.

 

Finn ditt lokallag
Les mer om: