Bilde: Vi kjemper for fremtidens lærere.

Nord Levanger

Dette er en midlertidig side for lokallaget ved Nord Levanger.

Du kan kontakte Pedagogstudentene Nord Levanger per mail og på facebook.

Leder av lokallaget er Karoline Granmo.

Pedagogstudentene Nord Levanger

 

Intervju med lokallagsleder

Karoline Granmo, studerer selv lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Hva er det beste med å studere ved din høgskole/ ditt universitet?

Ikke så alt for mange i hver klasse, bra samhold med medstudenter. Fin liten plass, med gåavstand gjennom hele sentrum.

Hvordan er studiemiljøet?

Bra. Ulike aktiviteter på kveldstid, både idrettsaktiviteter, quiz, temafester, osv.
Byen i seg selv er ganske rolig.

Hva kunne vært bedre med ditt studiested?

Informasjonen om innholdet i de ulike studiene, etter overgangen fra høyskole til universitet er ikke alt på plass dessverre.

Hvorfor mener du nye studenter bør melde seg inn i Pedagogstudentene?

Pedagogstudentene er en fin måte å engasjere seg selv i studietiden, enten i større eller mindre grad. Velger du å engasjere deg en del vil du lære masse nyttig! Uansett er det ingen ulemper med å være medlem i Pedagogstudentene. Og i tillegg får du billig forsikring.

Hva er det beste med å engasjere seg i lokallaget til Pedagogstudentene ved ditt studiested?

Samholdet. Lokallaget i Levanger er en trivelig gjeng som omgås godt med hverandre og finner på spennende ting sammen.

Hva er dine beste tips potensielle søkere? Hva bør man tenke på når man skal velge lærerutdanning og studiested?

Tenk på trivsel. Kommer du til å trives på stedet?
Tenk langsiktig. Hva er det du vil etter endt utdanning? Vil denne utdanningen gi deg det du trenger?

Hvilke lærer- og pedagogikkutdanninger finnes blant annet på ditt studiested?

  • Barnehagelærerutdanning
  • Faglærerutdanning
  • Grunnskolelærerutdanning 1-7
  • Grunnskolelærerutdanning 5-10
  • Lektorutdanning
  • PPU-Y
  • Spesialpedagogikk